Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.2
JEL: L26, O31

Rozwój zdolności dynamicznych z perspektywy zarządzania wiedzą

Zdolności dynamiczne organizacji to zdolności do integrowania, budowania i rekonfigurowania jej wewnętrznych i zewnętrznych kompetencji. Celem artykułu jest ocena tych zdolności jako procesów organizacyjnego uczenia się oraz – przede wszystkim – procesów wiedzy, bowiem doskonalenie tych ostatnich definiuje szczególnie obiecujący obszar rozwoju zdolności dynamicznych. Dzięki autorskiej analizie artykuł wskazuje zarówno główne procesy wiedzy konstytuujące zdolności dynamiczne, jak i możliwości ich doskonalenia. 

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zdolności dynamiczne; innowacyjność; zarządzanie wiedzą

Bibliografia

Eriksson, P.E. i Leiringer, R. (2015). Explorative and exploitative learning in project-based organizations: improving knowledge governance through a project management office? Engineering Project Organization Journal, 5(4), 160–179. https://doi.org/10.1080/21573727.2015.1104665
Griffith, D.A. i Harvey, M.G. (2001). A resource perspective of global dynamic capabilities. Journal of International Business Studies, 32(3), 597–606. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490987
Helfat, C.E. i Peteraf, M.A. (2009). Understanding dynamic capabilities: progress along a developmental path. Strategic Organization, 7(1), 91–102. https://doi.org/10.1177/1476127008100133
Loasby, B.J. (2010). Capabilities and strategy: problems and prospects. Industrial and Corporate Change, 19(4), 1301–1316. https://doi.org/10.1093/icc/dtq032
March, J.G. (1991), Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organization Science, 2(1), 71–87.
Marín-Idárraga, D.A., González, J.M.H. i Medina, C.C. (2017). The Antecedents of Exploitation-Exploration and Their Relationshipwith Innovation: A Study of Managers’ Cognitive Maps. Creativity and Innovation Management, 27(63), 77–90. https://doi.org/10.1111/caim.12139
Romme A.G.L., Zollo, M. i Berends, P. (2010). Dynamic capabilities, deliberate learning and environmental dynamism: a simulation model. Industrial and Corporate Change, 19(4), 1271–1299. https://doi.org/10.1093/icc/dtq031
Sydow, J., Schreyögg, G. i Koch, J. (red.) (2005), Organizational Paths: Path Dependency and Beyond. Referat wygłoszony na: 21st EGOS Colloquium. Berlin.
Tallott, M. i Hilliard, R. (red.) (2014). The Learning Organization As A Path To Developing Dynamic Capabilities In a Small Entrepreneurial Firm. Referat wygłoszony na: DRUID Society Conference. Kopenhaga. 
Teece, D.J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28(13), 1319–1350. https://doi.org/10.1002/smj.640
Teece, D.J. (2012). Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action. Journal of Management Studies, 49(8), 1395–1401. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01080.x
Teece, D. i Pisano, G. (1994). The Dynamic Capabilities of Firms: an Introduction. Industrial and Corporate Change, 3(3), 537–556. https://doi.org/10.1093/icc/3.3.537-a
Teece, D.J., Pisano, G. i Shuen A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509–533. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0266(199708)18:7<509::aid-smj882>3.0.co;2-z
Wang, C.L. i Pervaiz, K.A. (2007). Dynamic capabilities: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 9(1), 31–51.
Winter, S.G. (2003). Understanding dynamic capabilities. Strategic Management Journal, 24(10), 991–995. 
Wójcik-Karpacz, A. (2018). Zdolności dynamiczne w turbulentnym otoczeniu. Organizacja i Kierowanie, 4(183), 51–68. 
Zheng, S., Zhang, W. i Du, J. (2011). Knowledge‐based dynamic capabilities and innovation in networked environments. Journal of Knowledge Management 15(6), 1035–1051. https://doi.org/10.1108/13673271111179352

 

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę