Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. Li Dan

Doktor, profesor nadzwyczajny na Wydziale Administracji Publicznej na Northeastern University w Chinach. Jej zainteresowania badawcze obejmują politykę publiczną, zwłaszcza politykę naukową i technologiczną, administrowanie sprawami kulturalnymi w Chinach oraz zarządzanie Chinami.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.12.3
JEL: M31, D1, D9, B5, E

Źródło innowacji – jak centrum technologii i innowacji wzmacnia regionalny potencjał innowacyjny?

Fostering technology and innovation centres (TIC) is expanding globally; as a result, the concept of the capacity to be the source of innovation (CSI) is getting widespread attention. Four categories of CSI exist: CSI in knowledge, technology, industry, and system. The future development direction of China's TIC is examined by summarizing and contrasting the similarities and differences between three international TICs (Shanghai, Beijing, and Guangdong) and three regional TICs (Zhejiang, Hubei, and Liaoning) in China, in terms of policy texts, development positioning, and regional planning. All of that is done in order to investigate the relationship between the building of TIC and CSI. Additionally, based on the four different types of CSI, the corresponding improvement solutions are given.

Wzmacnianie roli centrów technologii i innowacji (technology and innovation centres – TIC) jest obserwowane na całym świecie. W efekcie coraz większe zainteresowanie wzbudza koncepcja zdolności do bycia źródłem innowacji (capacity to be the source of innovation – CSI). Istnieją cztery kategorie CSI – w zakresie wiedzy, technologii, przemysłu i systemu. Autorzy badają przyszły kierunek rozwoju chińskich TIC poprzez podsumowanie i zestawienie podobieństw i różnic pomiędzy trzema międzynarodowymi TIC (w Szanghaju, Pekinie i Guangdongu) i trzema regionalnymi TIC (w Zhejiangu, Hubei i Liaoningu) w Chinach, w kontekście polityki, pozycjonowania rozwoju i planowania regionalnego. Celem studium jest zbadanie związku pomiędzy tworzeniem TIC i CSI. Ponadto, opierając się na czterech różnych typach CSI, podano odpowiednie rozwiązania usprawniające.

Słowa kluczowe: technology and innovation centre; regional innovation capacity; source of innovation (centrum technologii i innowacji; regionalny potencjał innowacyjny; źródło innowacji)