Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

The source of innovation: How the technology and innovation centre accelerates regional innovation capacity?

Źródło innowacji – jak centrum technologii i innowacji wzmacnia regionalny potencjał innowacyjny?

Fostering technology and innovation centres (TIC) is expanding globally; as a result, the concept of the capacity to be the source of innovation (CSI) is getting widespread attention. Four categories of CSI exist: CSI in knowledge, technology, industry, and system. The future development direction of China's TIC is examined by summarizing and contrasting the similarities and differences between three international TICs (Shanghai, Beijing, and Guangdong) and three regional TICs (Zhejiang, Hubei, and Liaoning) in China, in terms of policy texts, development positioning, and regional planning. All of that is done in order to investigate the relationship between the building of TIC and CSI. Additionally, based on the four different types of CSI, the corresponding improvement solutions are given.

Wzmacnianie roli centrów technologii i innowacji (technology and innovation centres – TIC) jest obserwowane na całym świecie. W efekcie coraz większe zainteresowanie wzbudza koncepcja zdolności do bycia źródłem innowacji (capacity to be the source of innovation – CSI). Istnieją cztery kategorie CSI – w zakresie wiedzy, technologii, przemysłu i systemu. Autorzy badają przyszły kierunek rozwoju chińskich TIC poprzez podsumowanie i zestawienie podobieństw i różnic pomiędzy trzema międzynarodowymi TIC (w Szanghaju, Pekinie i Guangdongu) i trzema regionalnymi TIC (w Zhejiangu, Hubei i Liaoningu) w Chinach, w kontekście polityki, pozycjonowania rozwoju i planowania regionalnego. Celem studium jest zbadanie związku pomiędzy tworzeniem TIC i CSI. Ponadto, opierając się na czterech różnych typach CSI, podano odpowiednie rozwiązania usprawniające.

Słowa kluczowe: technology and innovation centre; regional innovation capacity; source of innovation (centrum technologii i innowacji; regionalny potencjał innowacyjny; źródło innowacji)

Bibliografia

References/Bibliografia

Akinfeeva, E. V., & Abramov, V. I. (2015). The role of science cities in the development of the national innovation system in Russia. Studies on Russian Economic Development, 26, 91–99. https://doi.org/10.1134/S1075700715010025

Berger, A., & Brem, A. (2017). Why do European companies have innovation hubs in Silicon Valley – Best practice examples and key takeaways. Thunderbird International Business Review, 59(6), 757–763. https://doi.org/10.1002/tie.21884

Binz, C., & Truffer, B. (2017). Global Innovation Systems – A conceptual framework for innovation dynamics in transnational contexts. Research Policy, 46(7), 1284–1298. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.05.012

Bozdogan, K., Deyst, J., Hoult, D., & Lucas, M. (1998). Architectural innovation in product development through early supplier integration. R&D Management, 28(3), 163–173. https://doi.org/10.1111/1467-9310.00093

Bruneel, J., d'Este, P., & Salter, A. (2010). Investigating the factors that diminish the barriers to university–industry collaboration. Research Policy, 39(7), 858–868. https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.03.006

Clark, G. L., Feldman, M. P., Gertler, M. S., & Williams, K. (Eds.). (2003). The Oxford handbook of economic geography. Oxford University Press.

Cooke, P. (1992). Regional innovation systems: Competitive regulation in the new Europe. Geoforum, 23(3), 365–382. https://doi.org/10.1016/0016-7185(92)90048-9

Fagerberg, J., & Srholec, M. (2008). National innovation systems, capabilities and economic development. Research Policy, 37(9), 1417–1435. https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.06.003

Filatotchev, I., Liu, X., Lu, J., & Wright, M. (2011). Knowledge spillovers through human mobility across national borders: Evidence from Zhongguancun Science Park in China. Research Policy, 40(3), 453–462. https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.01.003

Franceschinis, C., Thiene, M., Scarpa, R., Rose, J., Moretto, M., & Cavalli, R. (2017). Adoption of renewable heating systems: An empirical test of the diffusion of innovation theory. Energy, 125, 313–326. https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.02.060

Furman, J. L., Porter, M. E., & Stern, S. (2002). The determinants of national innovative capacity. Research Policy, 31(6), 899–933. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00152-4

Gerlach, S., & Brem, A. (2015). What determines a successful business incubator? Introduction to an incubator guide. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 7(3), 286–307. https://doi.org/10.1504/IJEV.2015.071486

Hu, M. C., & Mathews, J. A. (2005). National innovative capacity in East Asia. Research Policy, 34(9), 1322–1349. https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.04.009

Huergo, E. (2006). The role of technological management as a source of innovation: Evidence from Spanish manufacturing firms. Research Policy, 35(9), 1377–1388.

Jiménez, A., & Zheng, Y. (2018). Tech hubs, innovation and development. Information Technology for Development, 24(1), 95–118. https://doi.org/10.1080/02681102.2017.1335282

Kirner, E., Kinkel, S., & Jaeger, A. (2009). Innovation paths and the innovation performance of low-technology firms – An empirical analysis of German industry. Research Policy, 38(3), 447–458. https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.10.011

Kline, S. J., & Rosenberg, N. (2009). An overview of innovation. In: N. Rosenberg (Ed.), Studies on science and the innovation process: Selected works by Nathan Rosenberg (173–203). World Scientific Publishing.

Paci, R., & Usai, S. (1999). Externalities, knowledge spillovers and the spatial distribution of innovation. GeoJournal, 49, 381–390.

Ritala, P., Olander, H., Michailova, S., & Husted, K. (2015). Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: An empirical study. Technovation, 35, 22–31. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.07.011

Rosenberg, N. (Ed.). (2009). Studies on science and the innovation process: Selected works by Nathan Rosenberg. World Scientific Publishing.

Sohn, D. W., & Kenney, M. (2007). Universities, clusters, and innovation systems: The case of Seoul, Korea. World Development, 35(6), 991–1004. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2006.05.008

Su, T. (2019, February). Building Science and Technology Innovation Centre in Beijing should care about industry application. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 237(5), 052063.

Szeto, E. (2000). Innovation capacity: Working towards a mechanism for improving innovation within an inter-organizational network. The TQM Magazine, 12(2), 149–158.

Troshin, A. S., Kupriyanov, S. V., Stryabkova, E. A., Saldanha, H. F. D., & Sandu, I. S. (2014). Role and place of economic mechanism in modern conditions. Life Science Journal, 11(10), 487–490.

Uzlov, K., & Li-chun, T. (2016). Indicator evaluation of regional innovation system according to the cluster approach. Scholedge International Journal of Business Policy & Governance, 3(12), 178–184. https://doi.org/10.19085/journal.sijbpg031201

Wu, J., Ge, Z., Han, S., Xing, L., Zhu, M., Zhang, J., & Liu, J. (2020). Impacts of agricultural industrial agglomeration on China's agricultural energy efficiency: A spatial econometrics analysis. Journal of Cleaner Production, 260, 121011. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121011

Yam, R. C., Lo, W., Tang, E. P., & Lau, A. K. (2011). Analysis of sources of innovation, technological innovation capabilities, and performance: An empirical study of Hong Kong manufacturing industries. Research Policy, 40(3), 391–402. https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.10.013

Yuasa, M. (1962). Centre of scientific activity: Its shift from the 16th to the 20th century. Japanese Studies in the History of Science, 1(1), 57–75.

Zhang, J. (2019, December). A study on innovation radiation effects of Shanghai Science and Technology Innovation Centre from the perspective of field theory. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 677(4), 042044.

Zhao, S. L., Song, W., Zhu, D. Y., Peng, X. B., & Cai, W. (2013). Evaluating China's regional collaboration innovation capability from the innovation actors perspective – An AHP and cluster analytical approach. Technology in Society, 35(3), 182–190. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2013.06.001

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Wersja elektroniczna
18.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę