Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Marek Rawski
ORCID: 0000-0002-1067-4725

dr Marek Rawski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.3
JEL: M31

Celem publikacji jest próba pokazania, że cechy i własności metody refleksji strategicznej (a ściślej trzeciego etapu) pozwalają ocenić wartość posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów w aspekcie możliwości realizacji zasad CSR, a także na ile realizacja zasad CSR sprzyja umocnieniu (osłabieniu) elementów potencjału przedsiębiorstwa. Nowością jest autorska modyfikacja realizacji trzeciego etapu metody i ukazanie możliwości jej wykorzystania do oceny realizacji przez przedsiębiorstwo zasad CSR. Przytoczony został przykład analizy dla rzeczywistego przedsiębiorstwa, pokazujący stronę techniczną stosowania metody i sposób interpretacji uzyskanych wyników.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa; metoda refleksji strategicznej; interesariusze przedsiębiorstwa