Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr inż. Mariusz Ćwięczek
ORCID: 0000-0002-6614-4707
Kierownik Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowania Energii w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza GIG. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ekspert i uczestnik wielu projektów badawczych z zakresu zrównoważonych technologii energetycznych, racjonalizacji gospodarowania energią. Audytor energetyczny KAPE S.A. budynków mieszkalnych
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.10.5
JEL: Q56, F18, F64, O13

Rośnie znaczenie śladu węglowego w zarządzaniu środowiskowym (Kulczycka & Wernicka, 2014) w przedsiębiorstwach, strategiach marketingowych oraz raportach społecznej odpowiedzialności biznesu. W niniejszym artykule przybliżono tę tematykę poprzez studium przypadku. W opracowaniu dokonano oceny śladu węglowego instytutu naukowego na przykładzie Głównego Instytutu Górnictwa (GIG). Celem opracowania była analiza możliwości wykorzystania danych gromadzonych w wyniku procedur obecnie stosowanych w Instytucie w ramach systemu zarządzania jakością środowiska do wyznaczenia śladu węglowego, a także identyfikacja kluczowych przyczyn wpływu na klimat oraz możliwości redukcji tego wpływu. W artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie metodyki GHG Protocol, a także omówiono kluczowe zagadnienia teoretyczne i wymagania. Wyznaczono ślad węglowy GIG w zakresie 1+2+3 w roku 2020. Stwierdzono, że GIG przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych głównie poprzez zakup energii elektrycznej oraz ciepła, wytwarzanie ciepła w kotłach gazowych, dojazdy pracownicze oraz wytwarzanie odpadów komunalnych. Zaproponowano potencjalne działania obniżające wpływ Instytutu na klimat. Dzięki dokładnemu omówieniu studium przypadku przedsiębiorcy mogą ocenić możliwość stosowania narzędzia oceny śladu węglowego w ich organizacji oraz częściowo wdrożyć tę metodykę w swoich przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: emisja gazów cieplarnianych; sprawozdawczość środowiskowa; studium przypadku; raport emisji gazów cieplarnianych; protokół GHG

Kierownik Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowania Energii w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza GIG. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ekspert i uczestnik wielu projektów badawczych z zakresu zrównoważonych technologii energetycznych, racjonalizacji gospodarowania energią. Audytor energetyczny KAPE S.A. budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, weryfikator audytów energetycznych na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), wykładowca z zakresu audytu energetycznego, termomodernizacji i poprawy sprawności źródeł ciepła, certyfikacji budynków.