Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Marta Marzena Sosnowska
ORCID: 0000-0001-6565-1152
Pracownik Zakładu Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, pracownik publicznych służb zatrudnienia oraz członek międzynarodowej sieci The European Network on Regional Labour Market Monitoring (EN RLMM).
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.1.2
JEL: J2, J4, J6

Celem artykułu jest ukazanie percepcji lokalnego rynku pracy z perspektywy osób młodych oraz przedstawienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie łomżyńskim. W procesie wnioskowania posłużono się wynikami badań jakościowych przeprowadzonych wśród studentów z powiatu łomżyńskiego, a jako technikę badawczą wybrano analizę treści. Jak pokazują wyniki badań, konotacje osób młodych związane z postrzeganiem lokalnego rynku pracy sprowadzają się do opisu czynników subiektywnych oraz obiektywnych wpływających na przyczyny, skalę i zasięg badanego zjawiska.

Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy; sytuacja osób młodych; analiza treści

Pracownik Zakładu Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, pracownik publicznych służb zatrudnienia oraz członek międzynarodowej sieci The European Network on Regional Labour Market Monitoring (EN RLMM).