Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Sytuacja osób młodych na lokalnym rynku pracy w percepcji studentów

Celem artykułu jest ukazanie percepcji lokalnego rynku pracy z perspektywy osób młodych oraz przedstawienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie łomżyńskim. W procesie wnioskowania posłużono się wynikami badań jakościowych przeprowadzonych wśród studentów z powiatu łomżyńskiego, a jako technikę badawczą wybrano analizę treści. Jak pokazują wyniki badań, konotacje osób młodych związane z postrzeganiem lokalnego rynku pracy sprowadzają się do opisu czynników subiektywnych oraz obiektywnych wpływających na przyczyny, skalę i zasięg badanego zjawiska.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy; sytuacja osób młodych; analiza treści

Bibliografia

Bibliografia/References

Barometr Zawodów 2020. Bank Danych Lokalnych GUS. Białystok: WUP w Białymstoku.

Barometr zawodów 2021. Raport podsumowujący badanie w woj. podlaskim (2020). WUP Kraków. Opracowanie WUP w Białymstoku.

Buchwald, T. i Ginter, M. (2014), Analiza lokalnego rynku pracy powiatu Jarocińskiego. Optimum. Studia Ekonomiczne, (2).

Chung, H., Bekker, S. i Houwing, H. (2012). Young people and the post-recession labour market in the context of Europe 2020. Transfer: European Review of Labour and Research, 18(3).

Eichhorst, W., Boeri, T., Coen, A. D., Galasso, V., Kendzia, M. i Steiber, N. (2014). How to combine the entry of young people in the labour market with the retention of older workers? IZA Journal of European Labor Studies, 3(19).

Ginter, M. (2014), Lokalny rynek pracy w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, (101).

Glińska-Neweś, A. i Escher, I. (2018). Analiza treści w badaniach zjawisk społecznych w organizacji. Zastosowanie programu IRAMUTEQ//Content analysis in the research of social phenomena in the organisation. Application of IRAMUTEQ software. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(3), 73–94.

GUS. (2020). Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2020 r. Warszawa: GUS.

Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Fourth Edition. SAGE.

Krot, K. i Glińska, E. (2011). Decyzje zakupowe klientów trzeciego wieku w świetle badań jakościowych. Marketing i Rynek, (2).

Łopatka, A. (2016). Analiza sytuacji osób młodych na rynku pracy w Polsce w kontekście założeń strategii Europa 2020. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 417, 105–114

Mihailesu, M. (2019). Content analysis: a digital method. https://www.researchgate.net/publication/333756046_Content_analysis

Mizintseva, M. F., Romanovna Sardarian, A., Aleksandrovna Petrochenko, A., Aleksandrovna Chavykina, A. (2017). Problems and Trends of the Youth Labor Market and Youth Labor Mobility in the World. Revista Espacios, 38(54).

Ramio, S. (2011). Using Word Clouds to Visually Present Q Methodology data and Findings. Journal of Human Subjectivity, 9(2), 99–111.

Rostropowicz-Miśko, M. (2013). Sytuacja lokalnych rynków pracy województwa opolskiego w kontekście procesów migracyjnych, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego, (131) 151–160.

White, M. D. i Marsh, E. E. (2006). Content Analysis: A Flexible Methodology. Library Trends, 55(1), 22–45.

Rożnowski, B., Markowski, K., Łobocki, J. i Konefał, K. (2007). Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy. Wyniki badań terenowych w wybranych powiatach województwa lubelskiego. Lublin: Instytut Rynku Pracy — Fundacja Nowy Staw.

Smółka-Dolecka, A. (2016). Chmura słów jako nowoczesna metoda prezentacji danych. Marketing i Rynek, (1), 18–36.

Szczepaniak, K. (2012). Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych — refleksje metodologiczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (42).

Załącznik nr 6 do sprawozdania MRPiPS — 01 za lata 2019 i 2020. Dane WUP w Białymstoku.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę