Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mateusz Szorc

Mateusz Szorc

Student Politechniki Białostockiej Wydział Inżynierii Zarządzania na kierunku Zarządzanie, Sekretarz Studenckiego Koła Naukowego „Młody Inwestor”, współtwórca patentów z zakresu elektromobilności oraz bezemisyjnego spalania gazów, w przyszłości planuje założyć startup.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.12.5
JEL: L26, M21

Celem artykułu jest wskazanie w sposób uporządkowany i skondensowany źródeł bezzwrotnego i nieodpłatnego finansowania startupów w polskim ekosystemie oraz analiza ich dostępności. Materiał badawczy stanowiły dane i informacje zawarte w publikacjach i raportach instytucji wspierających rozwój startupów i innowacji (m.in. NCBR, PARP, PFR, Startup Poland), strony internetowe publicznych programów wsparcia (zawierające regulaminy i dokumentację konkursową) oraz liczne strony internetowe prywatnych podmiotów (zawierające regulaminy i dokumentację programów). Analizy zebranego materiału dokonano pod kątem bezzwrotnych form wsparcia, zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz wielkości finansowania. W konsekwencji przeprowadzonej analizy wskazano mankamenty bezzwrotnego systemu finansowania startupów w Polsce.

Słowa kluczowe: startup; finansowanie startupów; ekosystem startupowy