Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zewnętrzne bezzwrotne i nieodpłatne źródła finansowania startupów w polskim ekosystemie startupowym

Celem artykułu jest wskazanie w sposób uporządkowany i skondensowany źródeł bezzwrotnego i nieodpłatnego finansowania startupów w polskim ekosystemie oraz analiza ich dostępności. Materiał badawczy stanowiły dane i informacje zawarte w publikacjach i raportach instytucji wspierających rozwój startupów i innowacji (m.in. NCBR, PARP, PFR, Startup Poland), strony internetowe publicznych programów wsparcia (zawierające regulaminy i dokumentację konkursową) oraz liczne strony internetowe prywatnych podmiotów (zawierające regulaminy i dokumentację programów). Analizy zebranego materiału dokonano pod kątem bezzwrotnych form wsparcia, zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz wielkości finansowania. W konsekwencji przeprowadzonej analizy wskazano mankamenty bezzwrotnego systemu finansowania startupów w Polsce.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: startup; finansowanie startupów; ekosystem startupowy

Bibliografia

Bibliografia/References

Allgaier, J. (2018). Silicon Valley. W: D. L. Marskin (Ed.), The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society. SAGE Publications Inc. https://www.researchgate.net/publication/330738334_Silicon_Valley (15.05.2021)

Baron, T. i Freiling, J. (2019). Blueprint Silicon Valley? Explaining Idiosyncrasy of Startup Ecosystems. Problemy Zarzadzania, (1), 57–76. https://doi.org/10.7172/1644-9584.81.3

Blank, S. i Dorf, B. (2013). Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

CB Insights (2021). The Top 12 Reasons Startups Fail. Research Briefs. CB Insights. https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/ (04.08.2021).

Conti, A. (2018). Enterpreneurial Finance and the Effects of restrictions of Government R&B Subsidies. Organization Science, 29(1). 134–153. https://doi.org/10.1287/orsc.2017.1168

Grycuk, A. (2019). Wybrane narzędzia wspierania startupów w Polsce. Studia BAS, 2(58). https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2019.16

Hottenrott, H., Lins, E. i Lutz, E. (2017). Public subsidies and new ventures' use of bank loans. Economics of Innovation and New Technology. https://doi.org/10.1080/10438599.2017.140820

Hottenrott, H. i Richstein, R. (2020). Start-up subsidies: Does the policy instrument matter? Research Policy, 49(1). https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.103888

Howell, S. T. (2017). Financing Innovation: Evidence from R&D Grants. American Economic Review, 107(4), 1136–1164. https://doi.org/10.1257/aer.20150808

Koening, G. (2012). Business Ecosystems Revisited. M@n@gement, 15(2), 208–224.

Krakowski Park Technologiczny (2018). Współpraca startupów z dużymi firmami — historie prawdziwe. Kraków: Krakowski Park Technologiczny.https://www.kpt.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/kptscaleup_raport_podsumowanie_web.pdf (30.06.2021).

Moore, J. F. (1993). Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard Business Review, 71(3), 75–86.

PARP (2020). Startupy w Polsce. Raport 2019. Warszawa: PARP. https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Startupy-w-Polsce---raport-2-019_200117 pdf (15.05.2021).

PFR (2020). Polish and CEE tech ecosystem outlook. PFR-Dealroom. https://pfr.pl/dam/jcr:0d64a858-2b4e-4dbd-b933-50591f82c638/Polish-and-CEE-tech-ecosystem-outlook-Final-2.pdf (30.04.2021).

PFR (2021). Granty na granty. https://pfr.pl/oferta/granty-na-eurogranty.html (30.06.2021).

PFR Ventures-Inovo (2021). Transakcje na polskim rynku VC w 2020. PFR Ventures-Inovo. https://pfrventures.pl/aktualnosci/transakcje-na-polskimrynku-vc-w-2020.html (15.05.2021).

Przybylak, K. i Świeboda, T. (2020). The ultimate map of Polish Funding Ecosystem. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fuU_nE3MpiKQGogetlsl4u8_7I0UB3-5gqSNqMgmVeo/edit#gid=1092864290 (20.06.2021).

Ries, E. (2017). Metoda Lean Startup. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Sherman, A. J. (2005). Raising capital: get the money you need to grow your business. New York: AMACOM.

Skala, A. (2020). Współpraca startupów z nauką w Polsce — wyniki badań. Studia BAS, 1(61), 103–123. https://doi.org/10.31268/StudiaBAS. 2020.07

Startup Genome (2020). The Global Startup Ecosystem Report. GSER 2020. https://startupgenome.com/reports/gser2020 (30.04.2021)

StartupBlink (2021). Global Startup Ekosystem Index 2021. https://www.startupblink.com/startupecosystemreport.pdf (15.05.2021).

Startup Poland (2019). The Polish Tech Scene. 5 Years. Startup Poland. Warszawa. https://startuppoland.org/wp-content/uploads/2021/06/The-Polish-Tech-Scene.5years. reduced_size.pdf (30.04.2021).

Tomaszewski, A. (2018). Koncepcja lean startup jako odpowiedź na wyzwania twórczej strategii. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (170), 29–40. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.170.2

Zhao, B. i Ziedonis, R. (2020). State governments as financiers of technology startups: Evidence from Michigan's R&D loan program. Research Policy, 49(4). https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103926.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę