Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Natalia Ostrowska
Studentka kierunku zarządzanie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Młodych Przedsiębiorców „Cash Flow”.
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.1.2
JEL: J2, J4, J6

Celem artykułu jest ukazanie percepcji lokalnego rynku pracy z perspektywy osób młodych oraz przedstawienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie łomżyńskim. W procesie wnioskowania posłużono się wynikami badań jakościowych przeprowadzonych wśród studentów z powiatu łomżyńskiego, a jako technikę badawczą wybrano analizę treści. Jak pokazują wyniki badań, konotacje osób młodych związane z postrzeganiem lokalnego rynku pracy sprowadzają się do opisu czynników subiektywnych oraz obiektywnych wpływających na przyczyny, skalę i zasięg badanego zjawiska.

Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy; sytuacja osób młodych; analiza treści

Studentka kierunku zarządzanie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Młodych Przedsiębiorców „Cash Flow”.