Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek Nr 03/2005

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Miejsce wydania: 2005 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

 

W numerze:
Bogdan Gregor
Anna Łaszkiewicz

Elektroniczne platformy wymiany handlowej w Polsce
Współczesne otoczenie, w którym funkcjonują organizacje jest coraz bardziej zmienne i złożone. Wielość czynników decydujących o sukcesie lub porażce firmy oraz ich wzajemne korelacje stawiają przed organizacjami niekiedy trudne do sprostania wyzwania. Nowe elementy, pojawiające się w otoczeniu firmy na gruncie rozwoju nowoczesnych technologii sprawiają, że w zależności od pozycji firmy stoi ona w obliczu strategicznych decyzji w zakresie unikania zagrożeń bądź wykorzystywania szans niesionych przez nową gospodarkę. W jednym i drugim przypadku istotnym czynnikiem, który firma powinna brać pod uwagę, podejmując decyzje o przedefiniowaniu swojej strategii, są nowe możliwości wykreowane przez technologie teleinformatyczne -- w tym zwłaszcza internet. Przedsiębiorstwa podejmujące aktywną próbę sprostania tym wymogom coraz powszechniej decydują się na uwzględnienie internetu w swojej strategii, próbując w efektywny sposób wykorzystać nowe możliwości w zakresie generowania wartości dla klienta. Istotną rolę w generowaniu wartości w wymienionych obszarach pełnią nowi pośrednicy, tzw. pośrednicy e-commerce, podejmując się organizacji elektronicznych rynków, agregujących w zorganizowanej wymianie stronę popytu i podaży oraz udostępniając platformy służące nie tylko wspólnej wymianie handlowej, ale również wzajemnej kooperacji, współdzieleniu informacji i wymianie doświadczeń.

Ireneusz P. Rutkowski

Powiązania informacyjne a kolokacja zespołu rozwoju nowego produktu
Zespoły projektowe, nazywane również zintegrowanymi zespołami rozwoju produktu, mogą występować w każdym przedsiębiorstwie. Sprawność funkcjonowania zespołu zależy od właściwego doboru osób do szczególnych ról oraz od zgodności zadań stawianych pracownikom z ich preferencjami i cechami osobowości. Pozycja danego pracownika w zespole projektowym musi odpowiadać jego kompetencjom, wiedzy i kreatywności. Zespoły rozwoju produktu wychodzą poza tradycyjne granice organizacyjne, zmieniając dotychczasowe powiązania komunikacyjne oraz procesy podejmowania decyzji. W czasie trwania procesu RNP dominują bezpośrednie przepływy strumieni informacyjnych pomiędzy podmiotami zespołu rozwoju produktu. Odpowiedniość fizycznego oraz wirtualnego rozmieszczenia członków zespołu (kolokacja) istotnie determinuje zarówno sprawność przepływów strumieni informacyjnych techniczno-logistycznych organizacyjno-marketingowych, jak również sprawność zarządzania programami rozwoju nowego produktu.

Grażyna Niegowska
Jadwiga Odorzyńska-Kondek

Osobowość a marketing kierowany do kobiet
Kobieta jako konsument budziła zainteresowanie specjalistów rynkowych od dawna. W Stanach Zjednocznonych już pod koniec lat 20. XX w. powstały pierwsze podręczniki (poradniki) przeznaczone dla producentów i reklamodawców, zawierające nauki dotyczące umiejętności dostosowywania oferty do kobiecych potrzeb i wymagań, czy też używania specjalnego języka i form przekazu kierowanych do kobiet. W pierwszej połowie XX w. producenci próbowali zbliżyć się ze swoją ofertą do kobiety, a handlowcy z myślą o niej podejmowali działania zmierzające do wprowadzenia bardziej wyrafinowanych form handlu. W latach 50. minionego wieku próbowano wprowadzić na rynek pierwszy samochód skrojony na miarę kobiety. Samochód wyposażono w różową tapicerkę podłogową i pasujący do niej parasol przeciwsłoneczny. Rynek docelowy jednak takiej nowości nie zaakceptował. Firmy niewiele wówczas wiedziały o procesie podejmowania decyzji konsumenckich przez kobiety. Dopiero wprowadzenie do nauki marketingu wiedzy dotyczącej osobowości konsumenta i jego zachowań rynkowych, a także zastosowanie na szerszą skalę badań marketingowych zmieniło myślenie firm o tworzeniu i dopasowaniu oferty do potrzeb rynku docelowego.

Marketing w praktyce

Teresa Taranko

Cele działań marketingowych polskich przedsiębiorstw
Zmieniające się uwarunkowania makrootoczenia, wynikające m.in. z wejścia Polski do Unii Europejskiej stanowią ogromne wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw. Zmiany warunków współpracy Polski z krajami UE i liberalizacja zasad wymiany międzynarodowej sprawiają, że polskie przedsiębiorstwa będą prowadzić walkę konkurencyjną z producentami zachodnimi zarówno na polskim rynku, jak i na rynkach innych krajów należących do UE. Podjęcie skutecznej walki konkurencyjnej przez polskie przedsiębiorstwa wymaga od nich zmiany dotychczasowych zachowań rynkowych i podjęcia takich działań marketingowych, które pozwolą skutecznie osiągać zamierzone efekty w warunkach zmieniającego się otoczenia. Czy polskie przedsiębiorstwa są do tego przygotowane? Jakie cele działań rynkowych wyznaczają menedżerowie polskich przedsiębiorstw? W jaki sposób je realizują i czy oceniają je jako skuteczne? Odpowiedzi na te, istotne z punktu widzenia poszczególnych przedsiębiorstw i całej polskiej gospodarki pytania, autorka artykułu poszukiwała, realizując badania empiryczne.

Realia rynku

Ewa Stachura
Tomasz Malec

Rynek nieruchomości -- podstawy segmentacji
Polski rynek nieruchomości rozwija się, a jego rola w gospodarce staje się coraz bardziej znacząca. Jest to rynek niejednorodny, oferowane są na nim produkty o różnym charakterze, których wachlarz stale się poszerza, a stopień skomplikowania rośnie. Na skutek rozwoju cywilizacji i związanej z nią urbanizacji konieczne stało się wielorakie zdefiniowanie nieruchomości w zależności od jej funkcji, charakteru, stanu posiadania itp. Tym samym zaistniała potrzeba stworzenia systemów klasyfikacyjnych nieruchomości, odpowiadających wymaganiom analizy i oceny ich stanu rozwoju. Ze względu na stopień złożoności problemu dotyczącego segmentacji rynku nieruchomości artykuł koncentruje się wyłącznie na segmentacji nieruchomości jako przedmiotów podaży i popytu na rynku. Celem niniejszego artykułu jest więc prezentacja rynku nieruchomości w ujęciu przedmiotowym na tle systemu rynku, identyfikacja i analiza jego charakterystycznych cech w przekrojach klasyfikacyjnych. Takie ujęcie rynku pozwala na przedstawienie najważniejszych aspektów funkcjonowania rynku jako systemu podmiotów i przedmiotów w określonych układach przestrzennych. Stanowi ono tym samym podstawę dla ukazania rynku nieruchomości jako zbioru materialnego, posiadającego swoje podmioty i swoje usytuowanie przestrzenne.

Z czasopism zagranicznych

Małgorzata Goławska

Strategie cenowe w Polsce i Stanach Zjednoczonych
Artykuł stanowi omówienie tekstu, którego autorami są: Rajneesh Suri, Rolph E. Anderson, Vassili Kotlov, pt. "The Use of 9-ending Prices: Contrasting the USA with Poland", opublikowanego w "European Journal of Marketing" w 2004 r.

Jarosław Sawicki

Kooperencja -- strategia przyszłości
Artykuł stanowi omówienie tekstu autorstwa Mosada Zineldina, pt. "Co-opetition: The Organisation of the Future", opublikowanego w "Marketing Intelligence & Planning" w 2004 r.

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł