Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek Nr 08/2005

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Miejsce wydania: 2005 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Małgorzata Bartosik-Purgat

Komunikacja niewerbalna w biznesie międzynarodowym
Komunikacja jest procesem przekazywania (wymiany) myśli, pomysłów, informacji, uczuć oraz pragnień (inaczej: komunikatów) zakodowanych w symbole mające dla podmiotów biorących udział w tym procesie określone znaczenie. Symbole mogą być werbalne, niewerbalne, pisane, muzyczne lub matematyczne. Niektóre z nich mogą stać się barierą i prawdopodobnie prowadzić do braku zrozumienia podczas spotkania ludzi z odmiennych środowisk kulturowych. Głównym celem artykułu jest wskazanie zróżnicowania komunikacji niewerbalnej na rynkach zagranicznych oraz przedstawienie roli, jaką ona odgrywa w różnych obszarach biznesu międzynarodowego.

Marta Hereźniak
Justyna Morawska

Program marketingu narodowego w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Pojęcie marketingu narodowego zaczęło się pojawiać dopiero w ostatniej dekadzie XX w. Zjawisko to wiąże się z poszukiwaniem przez kraje metod oceny własnych atutów i szans oraz skutecznych sposobów podnoszenia konkurencyjności i ożywiania gospodarki, co zyskuje szczególne znaczenie w dobie procesów globalizacyjnych i integracyjnych. Członkostwo Polski w UE stawia przed nami wiele wyzwań dotyczących szeroko pojętej konkurencyjności. Sprostanie tym wyzwaniom oznacza osiągnięcie stanu, w którym polskie firmy, towary, usługi, miejsca, wytwory kultury, zasoby ludzkie oraz instytucje będą rozpoznawalne, pozytywnie kojarzone i będą reprezentowały ponadstandardową wartość dla odbiorców w Europie i na świecie. W tej perspektywie Polska powinna stać się marką-parasolem, wspierającą i wyróżniającą polskie (szeroko pojęte) produkty. Realizacji tych właśnie celów ma służyć program marketingu narodowego czyli skoordynowany i strategicznie zarządzany program budowania wyrazistej, rozpoznawanej i budzącej pozytywne skojarzenia marki kraju, rozumianej jako kompozycja atrakcyjnego wizerunku i dobrej reputacji kraju za granicą.

Jan Szumilak

W sprawie naukowego statusu marketingu
Problem naukowego statusu marketingu stawiany jest od dawna, czy zatem warto do niego wracać? Mimo wszystko uważam, że warto, ponieważ w polskim środowisku akademickim dyskusja na ten temat dopiero zaczyna się rozwijać. Długo toczyła się leniwie, ale zdaje się zyskiwać na popularności. Jest sprawą bezdyskusyjną, że poglądy dotyczące statusu marketingu są wyraźnie spolaryzowane. Można wyróżnić dwa zasadnicze stanowiska, wokół których toczyła się dyskusja w tym obszarze: jedno, bliskie przekonaniu, któremu jeszcze z początkiem lat 50 minionego wieku niedawno dał wyraz K. Hutchinson, twierdząc, że marketing nie jest i nigdy nie będzie nauką, i drugie -- diametralnie przeciwne, które znajduje szczególny wyraz w poglądach Sh. Hunta.

Marketing w praktyce

Dariusz Hrobaczewski

Nauczanie sztuki walki jako usługa
Niniejszy artykuł ma być w zamierzeniu autora głosem w większej dyskusji o możliwości zastosowania koncepcji marketingu usług do działalności szkół sztuk walki. Celem opracowania jest umieszczenie nauczania sztuk walki w zakresie wybranej marketingowej definicji pojęcia usługi. Wobec pojawiających się w fachowej literaturze głosów o permanentnym rozwadnianiu marketingu poprzez "przystrajanie go kolejnymi przymiotnikami oraz wynajdywanie dla niego nowych obszarów zastosowań, konieczne jest wykazanie prawdziwości zawartej w tytule tezy. Zabieg ten wypełni warunki brzegowe dla zasięgu oddziaływania marketingu, dzięki czemu niniejsze opracowanie stać się powinno swoistą przepustką do wprowadzenia nauczania sztuk walki na tereny teorii marketingu usług.

Reklama

Jacek Paluchowski

Reklama ambientowa laboratorium kreatywności
Według Sandry Luxton i Lachlana Drummonda termin "ambient" został użyty po raz pierwszy w 1996 r. przez Concord Advertising, brytyjską agencję specjalizującą się w kampaniach outdoorowych. Pojawił się on z potrzeby nadania krótkiej i zwięzłej nazwy temu, o co prosiła coraz większa liczba klientów -- "o coś trochę innego" w ich kampanii. To parcie ze strony klientów na "coś odmiennego zmusiło agencje do umieszczania reklam w niezwykłych miejscach, początkowo nie branych pod uwagę jako dobre miejsce na reklamę, jak np. podłogi, pistolety do nalewania paliwa i wewnętrzne strony drzwi w toaletach. Tego typu kampanie nie pasują do istniejących kategorii i stąd ukuto nowy termin. Analizując znaczenie obydwu członów wyrażenia "ambient media", dochodzi się do wniosku, iż mamy tu do czynienia ze środkami przekazu, które otaczają potencjalnego odbiorcę ze wszystkich stron. Są wszędzie na danym obszarze, nie można ich nie zauważyć, nie można przed nimi uciec. Potencjalny odbiorca jest osaczany przez przekaz reklamowy w najmniej dla niego spodziewanym momencie i zazwyczaj nie jest w stanie się przed nim obronić, jak to jest możliwe w przypadku klasycznej reklamy w telewizji, radiu czy prasie.

Omówienia i recenzje

Marketing partnerski
Prezentujemy interesującą recenzję, autorstwa Profesora Jerzego Dietla, książki Manfreda Bruhna, pt. "Relationship Marketing. Management of Customer Relationships". Jest to praca o marketingu partnerskim wydana w 2003 r. przez Prentice Hall, Financial Times, Pearson Education Limited.

Przedsiębiorstwa

Magdalena Dąbrowska-Mitek

Obsługa klientów w sieci samodzielnych koncesjonerów -- przykład Renault
Dzisiejsze przedsiębiorstwa działają na rynkach silnie konkurencyjnych, na których utrzymanie się i rozwój są uzależnione od tego, czy przedsiębiorstwo sprosta stawianym mu wysokim wymaganiom, czy też nie. Receptą na osiągnięcie sukcesu w działalności gospodarczej może stać się właściwa obsługa klienta. Obecnie wysoka jakość produktu powinna być wspierana szeroką "paletą usług dodatkowych, podnoszących jego wartość. Ten sposób może się okazać drogą do zwiększenia sprzedaży danego produktu, a także wpłynąć na przywiązanie klientów do danej marki czy firmy. Kompleksowa obsługa klientów ma wiele wymiarów i jest bardzo złożona. Zagadnienie obsługi klientów zostało w artykule przedstawione na przykładzie koncesjonerów Renault.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł