Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek Nr 08/2006

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2006
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

 

W numerze:
Dariusz Siemieniako
Wiesław Urban

Modele lojalności klienta -- rola satysfakcji oraz kierunki badań
Badania nad lojalnością klientów mają już niemały dorobek. Zjawisko lojalności jest ujmowane w różnych perspektywach badawczych, a także na wiele różnych -- nieraz nawet sprzecznych ze sobą -- sposobów. Badacze opisują czynniki wpływające na powstawanie zjawiska lojalności, odkrywają i poddają analizie mechanizmy (relacje przyczynowo-skutkowe) prowadzące do powstawania tego zjawiska, analizują także różne stany lojalności klientów, polegające przede wszystkim na różnej "intensywności" tego zjawiska. Wśród różnych ujęć problemu duże znaczenie ma próba opisania zjawiska w formie modelu, tzn. określenie, jakie czynniki i w jaki sposób powodują powstawanie tego zjawiska. Niektóre modele zjawiska lojalności wskazują "prostą" relację pomiędzy kilkoma podstawowymi czynnikami, a inne modele są opisem złożonych związków pomiędzy różnymi zjawiskami i czynnikami. Natomiast w obu przypadkach model lojalności klientów ma duże znaczenie poznawcze oraz aplikacyjne. Poznanie przyczyn powstawania zjawiska pozwala przecież w praktyce nad nim zapanować, a przede wszystkim w przypadku lojalności -- pogłębiać je. Niektóre z modeli proponowanych przez badaczy są weryfikowane w drodze badań empirycznych, inne natomiast nie. Analiza modeli, mimo że jest ich dość dużo, oraz ich empirycznej weryfikacji pokazuje, że nie odkryto jeszcze jednego "zawsze prawdziwego" modelu zjawiska lojalności.

Radosław Baran

Pomiar efektów marketingu
Przedmiotem tego artykułu są zagadnienia związane z mierzeniem efektów marketingu. Dokonywanie pomiaru tych efektów ułatwia ocenę marketingu stosowanego przez przedsiębiorstwo. Bez ich mierzenia nie można ocenić ani skuteczności, ani efektywności marketingu. Dokonywanie oceny efektów marketingu może być więc bardzo przydatne w praktyce działania przedsiębiorstw. Wśród zagadnień dotyczących pomiaru efektów marketingu można wyszczególnić wiele problemów szczegółowych, takich jak np. po co dokonywać pomiaru wspomnianych efektów, kto powinien dokonywać tego pomiaru, kto powinien interpretować wyniki pomiaru. W niniejszym artykule skupiono uwagę na trzech wybranych zagadnieniach, które wydają się szczególnie istotne. Przed przystąpieniem do mierzenia efektów marketingu, przedsiębiorstwo powinno określić przede wszystkim: co mierzyć (tzn. co dokładnie powinno być przedmiotem pomiaru), w jaki sposób mierzyć, jak interpretować uzyskane wyniki. Podstawową kwestią związaną z mierzeniem efektów marketingu jest ustalenie, czym są efekty, czym są efekty marketingu i jakie ich rodzaje mogą być przedmiotem pomiaru.

Kazimierz Rogoziński

Klient jako współtwórca wartości
"Takiego obrotu sprawy można się było spodziewać... Od kiedy podejście marketingowe na dobre utrwaliło się w praktyce rynkowej, sensowną rzeczą było przewidywać, że z czasem jego głębsze skutki powinny dać o sobie znać w teorii ekonomii. Dla wiedzy startującej z pozycji peryferyjnej subdyscypliny w grupie nauk o zarządzaniu droga na piedestały nauki okazała się długa i okrężna. Jeszcze i dziś niektórzy ekonomiści odmawiają marketingowi statusu naukowości. Broniona przez ortodoksyjnych naukowców twierdza klasycznej ekonomii - w ich mniemaniu - trzyma się wcale dobrze. Jednakże broniąc murów, nie dostrzegli oni, że skarbiec został już dawno opanowany. Tym skarbcem jest oczywiście ekonomiczna teoria wartości. Nie byłoby to możliwe, gdyby wcześniej nie zaistniały sprzyjające okoliczności. Ograniczając ich liczbę do dwu, wskazać należy, że - po pierwsze - to właśnie marketing współczesny wypracował podstawy nowej roli klienta jako autonomicznego podmiotu rynku. Po drugie natomiast jego najbardziej niepokorne dziecko, relacyjny marketing usług, wytyczył drogę prowadzącą od aktywnego nabywcy do interesariusza. W przykrojonym do ram miesięcznika tekście nie sposób zmieścić choćby przegląd kluczowych kwestii uzasadniających opatrzenie tekstu powyższym tytułem; dlatego mym zamiarem jest koncentracja na jednym zaledwie problemie, ujętym tak oto: Dlaczego tworzenie wartości, będące dotąd domeną przedsiębiorstwa produkcyjnego (jako systemu zamkniętego), staje się współtworzeniem i jakie są tego konsekwencje?".

Marketing w praktyce

Piotr Bórawski

Decyzje związane z produktem w przedsiębiorstwie
Zmieniające się otoczenie ekonomiczne polskich przedsiębiorstw powoduje, że ich właściciele coraz więcej uwagi przywiązują do oferty rynkowej swoich firm. U podstaw funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa leży umiejętność efektywnego zarządzania produktem polegającego na dostarczeniu na rynek oferty poszukiwanej przez klientów. Celem badań, których wyniki autor prezentuje w artykule, była próba przedstawienia wybranych elementów procesu zarządzania produktem w przedsiębiorstwie. W badaniach zwrócono szczególną uwagę na: czynniki warunkujące sukces produktu na rynku, cykl życia, poziomy oraz działania podejmowane przez objęte badaniami firmy w zakresie ich oferty rynkowej.

Agnieszka Piotrowska-Piątek

Znaczenie wizerunku stacji radiowej w procesie wyboru radiowych mediów reklamowych
Kształtujące się obecnie warunki rynkowe generują wymóg rozwoju i wdrażania przez przedsiębiorstwa nowoczesnych metod zarządzania, a co się z tym wiąże: szerokiej gamy instrumentów marketingowych. Obecnie niemal wszystkim działaniom marketingowym polskich przedsiębiorstw towarzyszy działalność reklamowa. Jednym z zasadniczych elementów każdej kampanii reklamowej jest planowanie mediów. Zasadniczym celem tego procesu jest optymalizacja wykorzystywanych w danej kampanii mediów reklamowych. Firmy działające lokalnie, zazwyczaj małe bądź średnie, z reguły samodzielnie podejmują decyzję o wyborze nośnika reklamowego i nie korzystają z usług pośredników na rynku reklamowym. Powstają zatem pytania, jakie czynniki biorą pod uwagę, kupując czas lub powierzchnię reklamową. Czy podobnie jak profesjonalni pośrednicy reklamowi kierują się cechami danego nośnika przekładającymi się na konkretne parametry ilościowe i jakościowe? Czy istnieje związek pomiędzy rodzajem przedsiębiorstwa, w aspekcie jego wielkości, sytuacji ekonomicznej i dojrzałości marketingowej, a czynnikami, które są dla menedżerów tego przedsiębiorstwa kluczowe w procesie wyboru określonego medium reklamowego? Celem niniejszego artykułu jest próba ustalenia związku między decyzją wyboru radiowego medium reklamowego przez samodzielnych reklamodawców a jego wizerunkiem.

Realia rynku

Robert Wolny

Młodzi konsumenci szansą dla przedsiębiorstw usługowych
Konsument jest indywidualnym, suwerennym podmiotem gospodarczym podejmującym decyzje, które w sferze spożycia są związane z zaspokajaniem potrzeb konsumpcyjnych. Życie konsumenta determinują dwa podstawowe wymiary: czas i przestrzeń. O ile na przestrzeń (fizyczną, społeczną czy kulturową) konsument może mieć wpływ (np. poprzez zmianę miejsca zamieszkania), o tyle na wymiar czasu nie. Czas może być rozpatrywany jako pewne odcinki w skali dnia, tygodnia, roku bądź pewne etapy ludzkiego życia (od narodzin do śmierci). Zatem czas może stanowić swojego rodzaju kryterium podziału życia na pewne etapy, a wiek konsumentów może pozwolić na ich podział na segmenty. W literaturze przedmiotu wyodrębnia się w związku z tym segment dzieci, segment ludzi starszych, segment młodych konsumentów. Ten ostatni jest przedmiotem zainteresowania autora artykułu.

Z czasopism zagranicznych

Jarosław Sawicki

Rola koloru w marketingu
Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. Impact of Color on Marketing, autorstwa Satyendry Singh, opublikowanego w "Management Decision" w 2006 r.

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł