Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek Nr 11/2006

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Miejsce wydania: 2006 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Mario G.L. Pagliacci
Zofia Kędzior

Informacyjna rola sprzedawców w przedsiębiorstwie
Tekst jest fragmentem szerszego opracowania Mario G. R. Pagliacci, pt. "Finanza e vendite nella gestione delle asimmetrie", które ukazało się w "Rassegna Economica" w 2003 r.

Seweryn Krupnik

Marketing jako działanie kreujące społeczności
Celem artykułu jest podsumowanie dotychczasowych wątków pojawiających się w literaturze marketingowej, które ujmowały pewne aspekty marketingu jako działania stwarzające warunki do powstania całości społecznych. Artykuł odnosi się więc do tych strategii, które zakładają, że im silniejsze będzie postrzeganie sprzedaży jako sytuacji raczej społecznej niż ekonomicznej zaprojektowane przez działanie marketingowe, tym większe jest prawdopodobieństwo sukcesu tego działania.

Aleksandra Burgiel

Procesy informacyjno-decyzyjne konsumentów -- cz. 2
Wyniki badań wskazują, że zachowanie informacyjne człowieka, czyli poszukiwanie i wykorzystanie informacji, jest ściśle powiązane z konkretną sytuacją decyzyjną, w jakiej znajduje się dana osoba, a także z kontekstem (osobistym, zawodowym, społeczno-politycznym), do którego odnosi się dane zachowanie. To właśnie one powodują pojawienie się specyficznej potrzeby informacyjnej. Jednym z zasadniczych elementów zachowania informacyjnego jest wybór odpowiednich źródeł informacji. Szczególną sytuacją, jaka rodzi konieczność zgromadzenia i wykorzystania informacji jest podejmowanie decyzji konsumenckich -- dokonywanie różnorodnych wyborów związanych z zaspokajaniem potrzeb. Wśród dostępnych dla konsumentów źródeł wyjątkowe miejsce zajmują źródła personalne (osobowe), głównie te o charakterze nieformalnym. Dlaczego są one tak ważne dla konsumentów? W jaki sposób nabywcy dokonują wyboru tych źródeł i jak z nich korzystają? W artykule zostanie zaprezentowana ich charakterystyka i specyficzna rola.

Marketing w praktyce

Wioletta Kwak

Misja organizacji non profit a struktura wartości dla interesariuszy
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena, na przykładzie dwu organizacji dobroczynnych, struktury wartości dla różnych grup interesariuszy, wypływających z definiowanych i pełnionych misji społecznych organizacji non profit. Obiektami badawczymi są dwie organizacje non profit działające w różnych krajach. Jedna to ośródek Mountain Haven Centre (MHC, Przystań Górska), usytuowany na południu Polski, w Lipnicy Wielkiej pod Babią Górą. Drugim obiektem analizy jest Westgate Foundation (WF) z Ballincollig w Irlandii.

Marek Rawski

Stosowanie pozycjonowania produktu przez przedsiębiorstwa
Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób w praktyce przedsiębiorstwa prowadzące działalność na polskim rynku korzystają z procesu pozycjonowania produktów, a także wskazanie czynników powodujących zróżnicowanie intensywności wykorzystania pozycjonowania produktów w procesie zarządzania. Bazę informacyjną formułowanych tez stanowią wyniki badań własnych autora.

Realia rynku

Sławomir Smyczek

Etnocentryzm konsumencki jako efekt internacjonalizacji polskiego rynku usług finansowych
Różnorodność, szybkość i intensywność zmian w otoczeniu konsumentów, zwłaszcza w okresie internacjonalizacji podmiotów gry rynkowej, globalizacji gospodarki światowej oraz oddziaływania procesów integracyjnych dyktuje potrzebę badań nad efektami tych zmian. Na polskim rynku procesy internacjonalistyczne najwyraźniej można zaobserwować w sektorze finansowym. Procesy te nie pozostają bez wpływu na zachowania konsumentów. Wymagają one bowiem od nich podjęcia szeregu decyzji przystosowawczych. Jednym ze sposobów na dostosowanie się do zdywersyfikowanej rzeczywistości rynkowej jest przyjęcie przez konsumenta postawy etnocentrycznej. Postawa ta przejawia się w konsekwentnym i świadomym korzystaniu z usług polskich instytucji finansowych, a tym samy "odrzuceniu" instytucji zagranicznych, obcych konsumentowi. Zatem, aby ocenić wpływ zagranicznych instytucji finansowych na zachowania rynkowe konsumentów, konieczne staje się przede wszystkim określenie poziomu i stopnia zróżnicowania zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego.

Sławomir Tajer

Przemiany w handlu hurtowym artykułami konsumpcyjnymi w Polsce -- cz. 2
W pierwszej części artykułu omówiono dwie grupy uwarunkowań, tzn. wynikające ze stanu wyjściowego ukształtowanego w systemie nakazowo-rozdzielczym oraz specyficzne dla okresu systemowej transformacji, które oddziałują na dotychczasowe skutki przemian w handlu hurtowym artykułami konsumpcyjnymi w Polsce. W wyniku połączenia określonego stanu wyjściowego i transformacyjnego przyspieszenia skutki te można określić terminem "nietypowe". Odmiennie niż w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej utrzymuje się bowiem duże znaczenie tradycyjnego hurtu instytucjonalnego, natomiast tempo procesów koncentracji i integracji wśród rodzimych przedsiębiorstw hurtowych jest nadal powolne.

Omówienia i recenzje

Wskaźniki marketingowe
Jest to omówienie autorstwa Teresy Magdaleny Dudzik książki pt. "Wskaźniki marketingowe", pod redakcją Roberta Kozielskiego. Książka jest drugim, uzupełnionym wydaniem pozycji, która ukazała się pod redakcją tego samego autora w 2004 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł