Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek Nr 12/2005

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Miejsce wydania: 2005 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Ireneusz P. Rutkowski

Metody maksymalizowania wartości i równoważenia portfela projektów w procesie rozwoju nowego produktu -- cz. 2
Poza wykreowaniem odpowiedniej wartości portfela projektów równie ważnym celem zarządzania portfelowego w procesie rozwoju nowego produktu jest zachowanie równowagi, czyli osiąganie pożądanej równowagi projektów ze względu na przyjęte wymiary analizy portfelowej (parametry bilansowe). Do określania poziomu dojrzałości projektów jest stosowana analiza pozycji poszczególnych projektów w układzie dwóch lub wielu wymiarów. Poziom dojrzałości portfela projektów powinien się zwiększać w kolejnych fazach procesu rozwoju nowego produktu. Ważne problemy do rozstrzygnięcia to, jakie wymiary ilościowe lub jakościowe powinien przyjąć zespół projektowy do analizy portfelowej w celu poszukiwania równowagi portfela projektów, a także czy portfel projektów dojrzały jest jednocześnie optymalny i zrównoważony.

Marzenna Cichosz

Życiowa wartość klienta i jej znaczenie dla firmy
Od lat menedżerowie zarządzający zarówno firmami produkcyjnymi, jak i usługowymi słyszą, iż w ich pracy najważniejszy jest klient. Wielokrotnie jest on określany mianem "król", "szef", "ten, który wypłaca pensje". Czy jednak wszyscy klienci są jednakowo ważni? Czy firmę stać na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań wszystkich swoich klientów w równym stopniu? Jeśli nie, to jak wybrać tych, w których warto, a nawet trzeba zainwestować? Jak najbardziej efektywnie alokować zasoby firmy? Ile przeznaczyć na pozyskanie nowych, a ile na podtrzymanie relacji z już posiadanymi klientami? Punktem wyjścia do poszukania odpowiedzi na te pytania powinno być znalezienie sposobu na zbadanie opłacalności każdego nabywcy. W tym celu pomocne może okazać się wyliczenie życiowej wartości klienta.

Grzegorz Urbanek

Wycena relacji z klientem
Wycena relacji z klientem przy wykorzystaniu metodologii wartości życiowej klienta znajduje praktyczne zastosowanie w zarządzaniu wartością firmy nie tylko na szczeblu operacyjnym, ale również strategicznym. Modele wyceny przedsiębiorstwa oparte na wartości życiowej klientów mogą być stosowane do wyceny szybko rosnących biznesów. Podstawowym i stosunkowo łatwiejszym do oszacowania niż inne parametrem dla takich biznesów jest liczba pozyskanych klientów. Jeśli jesteśmy w stanie obliczyć wartość życiową klienta, możemy obliczyć również wartość wszystkich obecnych i przyszłych klientów firmy w określonym horyzoncie czasowym. Wartość ta -- kapitał klienta - jest dobrym przybliżeniem wartości fundamentalnej przedsiębiorstwa.

Marketing w praktyce

Marek Kruk
Andrzej H. Jasiński

Marketingowe uwarunkowania rozwoju nowych produktów przemysłowych
Mimo coraz większej wiedzy oraz doświadczenia w zarządzaniu marketingiem przez polskie przedsiębiorstwa, wciąż można dostrzec liczne słabości w tym zakresie. Dotyczy to różnych obszarów działalności organizacji przemysłowych w Polsce, ale szczególnie uwydatnia się w działaniach związanych z opracowywaniem, wytwarzaniem i wprowadzaniem na rynek nowych produktów, zwłaszcza wśród firm funkcjonujących na rynku dóbr przemysłowych (zaopatrzeniowo-inwestycyjnych). Rynek dóbr przemysłowych w Polsce stanowi, jak do tej pory, mało rozpoznany obszar funkcjonowania gospodarki. Na rynku tym działają podmioty, które dostarczają swoje wyroby innym firmom, umożliwiając im w ten sposób prowadzenie działalności. Dysproporcje między aktywnością firm z rynku przemysłowego w stosunku do producentów dóbr konsumpcyjnych zauważyć można głównie, gdy chodzi o działania marketingowe. W sytuacji, kiedy tak mało jeszcze wiadomo -- zwłaszcza w Polsce -- na temat stosowania marketingu przez przedsiębiorstwa oferujące swe produkty innym uczestnikom rynku (wyłączając konsumentów), istnieje wciąż duży obszar wymagający przebadania. Niewątpliwie jednym z nich jest możliwość wykorzystania marketingu w procesie rozwoju nowych produktów.

Monika Pujdak-Brzezinka

Zastosowanie techniki IPA w badaniach jakości usług
W badaniach jakości usług, poziomu obsługi, satysfakcji i lojalności klientów popularne i praktyczne jest stosowanie skal pomiarowych, takich jak technika SERVQUAL (definiująca jakość oferowanych usług poprzez porównywanie oczekiwań względem wybranych własności usług i postrzeganego poziomu ich zaspokojenia), jak również SERVPERF, SIMALTO, IPA -- technika "Importance-Performance Analysis", w języku polskim tłumaczona jako skala ważności-realizacji. Technika IPA może się wydać podobna do SERVQUAL, gdyż mocne i słabe strony świadczonych usług wyznacza się również przez porównanie ocen klientów na dwóch wymiarach uznawanych za decydujące, jednak jest to model alternatywny do SERVQUAL, ponieważ punktem odniesienia nie są tu szeroko pojmowane oczekiwania klienta, ale spostrzegana przez niego hierarchia ważności poszczególnych elementów usługi -- koncentrujemy się na relatywnej ważności poszczególnych właściwości usług i postrzeganym poziomie ich realizacji. IPA jest więc przydatna w diagnozowaniu mocnych i słabych stron usługi, co daje podstawy by wyciągać wnioski do tworzenia planów i strategii marketingowej, segmentacji rynku, pozwala odpowiednio kierować nakłady i koncentrować wysiłki przy poprawie jakości bądź zapewnieniu pożądanego poziomu usług.

Realia rynku

Marek Szczepaniec

Proces wyboru banku w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw
Wybór banku stanowi jedną z najważniejszych decyzji w działalności małych i średnich firm. Decyzja ta ma wpływ na bieżące koszty firmy, przychody, pewność oraz szybkość rozliczeń finansowych, dostęp do usług kredytowych, sprawne zarządzanie gotówką, dostęp do usług doradczych, ilość czasu przeznaczanego na załatwienie spraw finansowych itd. Jej konsekwencje odczuwane są przez całe lata, bo małe i średnie firmy raczej niechętnie zmieniają dostawcę usług finansowych. Analiza procesu wyboru banku do obsługi bieżącej pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania rynku usług finansowych. Tematyka ta jest szczególnie ważna dla banków, które znając kryteria wyboru dostawcy usług finansowych, mogą precyzyjniej kształtować zarówno strategię ogólną, jak i cząstkowe strategie marketingowe oraz programy operacyjne.

Z czasopism zagranicznych

Jarosław Sawicki

Francuskie hipermarkety w Polsce
Artykuł stanowi omówienie tekstu, którego autorami są: Marcus i Stephanie Hurt, pt. "Transfer of Managerial Practices by French Food Retailers to Operations in Poland", opublikowanego w "Academy of Management Executive" w 2005 r.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł