Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 12/2017

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 12/2017
Rok XXIV nr 12 (grudzień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Historyczne uwarunkowania rozwoju rynku farmaceutycznego na świecie i w Polsce
Marta Hrydziuszko

 

Rynek farmaceutyczny stanowi obecnie jedną z najlepiej rozwiniętych gałęzi globalnej gospodarki. Przedsiębiorstwa farmaceutyczne wykazują wysoki poziom orientacji marketingowej, stawiając czoła wielu barierom w postaci cen leków, systemu refundacji, dynamicznemu otoczeniu rynkowemu. Największe koncerny farmaceutyczne elastycznie zmieniają modele biznesowe, rezygnując z konsolidacji i inkorporacji na rzecz tworzenia organizacji zdywersyfikowanych i skoncentrowanych na specjalistycznych dziedzinach, reorganizując swoje centra badawczo-rozwojowe, dokonując ekspansji na rynkach wschodzących oraz przechodząc od produkcji masowej do specjalistycznej, szczególnie w dziedzinie biotechnologii farmaceutycznej, której rozwój traktowany jest obecnie priorytetowo zarówno w Europie, jak i na świecie. Najnowszy etap rozwoju światowego i polskiego przemysłu farmaceutycznego jest ściśle związany z biotechnologią farmaceutyczną, zajmującą się kreowaniem nowych czynników bioterapeutycznych i uzyskiwaniem bardziej bezpiecznych i efektywnych form znanych farmaceutyków. Pełna ocena obecnej kondycji rynku farmaceutycznego wymaga dogłębnej analizy historycznych uwarunkowań jego rozwoju. Z tych względów praca przedstawia kluczowe trendy strategiczne, które ukształtowały rynek farmaceutyczny w ciągu ostatnich 20 lat na tle bogatego rysu historycznego światowej i polskiej farmacji.

 

Słowa kluczowe: rynek farmaceutyczny, przemysł farmaceutyczny, trend strategiczny, orientacja marketingowa, farmaceutyki

 

Historical conditions of the pharmaceutical market development in the world and in Poland

 

The pharmaceutical market is currently one of the most developed branch of the global economy. The market-oriented pharmaceutical industry is facing characteristic barriers in the form of pricing, reimbursement and challenging market dynamics. The largest pharmaceutical companies flexibly change their business models, abandoning consolidation and incorporation to create the organizations which are diversified and focused on specific issues, reorganizing their R&D, expanding activities in emerging markets and shifting from mass to specialized production, particularly in the field of pharmaceutical biotechnology. The pharma biotech development is currently considered as a priority in Europe and in the world. The latest stage in the development of the global and Polish pharmaceutical industry is strongly connected with pharmaceutical biotechnology which is dedicated to create new biotherapeutic agents and obtain a more secure and effective pharmaceuticals. The comprehensive review of the pharmaceutical market present condition requires the exhaustive analysis of the historical conditions of its development. For these reasons, the work presents the key strategic trends which have changed pharmaceutical market over the past 20 years with the background of the rich history of the world and Polish pharmacy.

 

Keywords: pharmaceutical market, pharmaceutical industry, strategic trend, marketing orientation, pharmaceuticals

 

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie handlu detalicznego — perspektywa marketingu
Marek Drzazga, Zbigniew Spyra

 

Koncepcja CSR rozpatrywana z punktu widzenia marketingu traktowana jest jako nieodłączny element polityki przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw handlowych), a nawet warunek ich przetrwania na współczesnym rynku. W artykule dokonano identyfikacji głównych sił otoczenia handlu i ich wpływu na prowadzenie działań marketingowych z zakresu CSR w handlu detalicznym. W artykule zaprezentowane zostały również m.in. obszary i instrumenty możliwe do prowadzenia działań z zakresu CSR przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego.

 

Słowa kluczowe: otoczenie dalsze, CSR, handel detaliczny, marketing, przedsiębiorstwo handlowe

 

CSR in retail trade - marketing perspective

 

The concept of CSR, considered from the point of view of marketing, is regarded as part and parcel of a company’s policy (including trade companies), and also as the condition that enables a company to survive in the modern world. The present paper is an attempt to single out the main economic forces of trade and their influence on marketing activities in the area of CSR in retail trade. The authors also present, among others, areas and tools that may be used in order to carry out CSR activities in retail trade companies.

 

Keywords: microenvironment, CSR, retail trade, marketing, retailer

 

Negatywne implikacje postprawdy i fake newsów w kontekście kształtowania marki osobistej
Mateusz Grzesiak

 

Zjawisko personal branding oznacza tworzenie marki osobistej poprzez celowe i świadome zarządzanie swoim wizerunkiem. Głównym jego elementem jest personalizacja wizerunku przy założeniu, że konkretna osoba staje się marką samą w sobie. W artykule przyjęto następujące cele o charakterze opisowym i poznawczym: wskazanie obszarów wykorzystywania marki osobistej w rzeczywistości gospodarczej, scharakteryzowanie terminów „postprawda”, „fake news” i „marka osobista”, opisanie wybranych case studies będących przykładem negatywnych implikacji postprawdy i fake newsów w kontekście kształtowania marki osobistej. Do osiągnięcia założonych celów wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz opis wybranych case studies.

 

Słowa kluczowe: marka osobista, postprawda, fake news

 

Negative implication of post-truth and fake news toward personal brand development

 

Personal branding means aware development of personal brand by managing own image. In that process the assumption is made, that the person is the brand itself. By development of personal brand post-truth and fake news are used more often. The aims of the paper are: to show the areas where personal brand can be used, to explain the terms: post-truth and fake news, to show examples of using post-truth and fake news in their negative aspects by developing personal brand. In the paper the method of literature analysis and case study method are used.

 

Keywords: personal branding, post-truth, fake news

 

Konferencje

 

Marketing w procesie internacjonalizacji rynku. Perspektywa organizacji i konsumenta
Inga Kaszycka

 

W dniach 10–12 września 2017 roku we Lwowie odbyła się III Międzynarodowa konferencja naukowa „Marketing w procesie internacjonalizacji rynku. Perspektywa organizacji i konsumenta” zorganizowana przez Katedrę Marketingu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedrę Marketingu i Logistyki Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” we Lwowie. Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych badań, wymiana poglądów i opinii na temat trendów w marketingu i zachowaniach rynkowych organizacji oraz konsumentów w warunkach internacjonalizacji rynku, rozważanych głównie w aspektach: strategii marketingowych przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki globalnej, wirtualizacji marketingu i zachowań konsumentów na rynku, trendów konsumenckich, procesów logistycznych na rynkach międzynarodowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wpływu na kreowanie wizerunku współczesnej organizacji.

 

VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego „Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego”
Paweł Chlipała

 

Katedra Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zorganizowała w dniach 25–27 września 2017 roku VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego „Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego”, które odbyło się w Zakopanem. Sympozjum gościło czołówkę polskich badaczy i naukowców oraz gości ze Słowacji i Ukrainy zajmujących się problematyką marketingu międzynarodowego. Obrady toczyły się pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dra hab. inż. Andrzeja Chochoła oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Patronat medialny sprawowało czasopismo naukowe „Marketing i Rynek”, a partnerami Sympozjum były przedsiębiorstwa Tauron oraz Nowy Styl Group.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Biznes międzynarodowy w czasach antyglobalizacji
Jarosław Sawicki

 

Prezentujemy omówienie artykułu Klausa E. Meyera pt. International business in an era of anti-globalization, który ukazał się w 2017 roku w czasopiśmie “Multinational Business Review”.

 

Artykuły na płycie CD

 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w przestrzeni marketingu mobilnego – wybrane aspekty
Andrzej Bajdak, Urszula Janeczek, Zbigniew Spyra

 

Działalność proekologiczna jako element społecznej odpowiedzialności banków
Dorota Bednarska-Olejniczak

 

Wspieranie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym pracowników jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu
Augustyna Burlita, Krzysztof Błoński

 

Ocena zaangażowania przedsiębiorstw w CSR – perspektywa klientów
Sławomir Dybka

 

Zaangażowanie pracowników a zagrożenia związane z materialnymi warunkami pracy w Polsce
Wojciech Jarecki, Marta Młokosiewicz

 

Działania z zakresu CSR w marketingu banków detalicznych – przypadek Banku Ochrony Środowiska
Małgorzata Kieżel, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy wymiaru społecznego
Ewa Mazur-Wierzbicka

 

Wykorzystanie gier promocyjnych w działaniach z zakresu CSR
Bartosz Mazurkiewicz

 

Komunikacja marketingowa w grach komputerowych – przyrost wiedzy, kierunki badań
Maciej Mitręga, Magdalena Hofman-Kohlmeyer

 

Społeczna odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń
Beata Nowotarska-Romaniak

 

Kwestie zróżnicowania kulturowego w strategii przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego
Aleksander Pabian

 

Przejawy społecznej odpowiedzialności w zachowaniach konsumentów – konsekwencje dla działań marketingowych
Aleksandra Radziszewska

 

Ocena metodą refleksji strategicznej możliwości realizacji zasady społecznej odpowiedzialności przez przedsiębiorstwo
Marek Rawski

 

Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w sieciach handlu detalicznego w Polsce – wybrane praktyki działań
Beata Reformat, Paulina Reformat

 

Koncepcja CSR a kreowanie wizerunku marek własnych detalistów
Zbigniew Spyra

 

Postawy konsumentów w Polsce wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Teresa Taranko

 

Jakość komunikatów o społecznym zaangażowaniu a ocena przedsiębiorstwa
Grzegorz Zasuwa

 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł