Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Paweł Albert Korneta
ORCID: 0000-0002-2141-3109
Dr Paweł Albert Korneta Reprezentuje dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości. Jest autorem kilkunastu publikacji, w tym z Impact Factor. W 2017 roku obronił rozprawę doktorską poświęconą determinantom kształtującym zachowania nabywców na detalicznym rynku spożywczym. Pracował jako konsultant i menedżer w wielu firmach (m.in. Unilever, Orange, Oc&C Consultants). W latach 2015–2020 był dyrektorem ds. strategii
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.9.1
JEL: D11, M31

Celem artykułu jest identyfikacja determinant i modeli wyjaśniających zachowania konsumentów. Jako metodę badawczą autorzy wykorzystali krytyczną i porównawczą analizę literatury. Scharakteryzowali typy determinant wpływających na zachowania konsumentów oraz przeanalizowali i porównali modele zachowań konsumentów dostępne w literaturze światowej. Z przeprowadzonej przez autorów analizy wynika, że opracowane dotychczas modele uwzględniają liczne aspekty zachowań konsumenta, a także strukturalizują je do postaci procesu podejmowania przez konsumenta decyzji i jego zachowań. Wciąż jednak nie zaproponowano modelu, który w sposób ilościowy wyjaśniałby zachowania konsumenta z uwzględnieniem wszystkich omawianych w artykule aspektów.

Słowa kluczowe: teoria zachowań konsumenta; ekonomia konsumenta; determinanty zachowań konsumenta; modele zachowań konsumenta

Dr Paweł Albert Korneta

Reprezentuje dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości. Jest autorem kilkunastu publikacji, w tym z Impact Factor. W 2017 roku obronił rozprawę doktorską poświęconą determinantom kształtującym zachowania nabywców na detalicznym rynku spożywczym. Pracował jako konsultant i menedżer w wielu firmach (m.in. Unilever, Orange, Oc&C Consultants). W latach 2015–2020 był dyrektorem ds. strategii i rozwoju Centrum Medycznego Corten Medic. Od 2020 roku jest dyrektorem generalnym. Prowadzi badania nad zastosowaniem metod ilościowych w analizie handlu i usług.