Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Paweł Szwiec
ORCID: 0000-0002-4406-6357
Adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, które ukazywały się m.in. w czasopismach „Organizacja i Kierowanie”, „Przegląd Organizacji”, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” i „Polityka Społeczna”. Współautor trzech książek naukowych.
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.4.4
JEL: M12

Decydenci w organizacjach często oczekują od pracowników podejmowania działań, które nie wynikają z formalnej umowy o pracę. W literaturze przedmiotu tego typu aktywność określa się mianem zachowań obywatelskich w organizacji. Pojęcie to pojawiło się w latach 80. XX wieku i do dzisiaj jest przedmiotem znacznego zainteresowania przedstawicieli nauk o zarządzaniu. Celem artykułu jest przegląd oraz przedstawienie wyników dociekań teoretycznych i badań empirycznych nad zachowaniami obywatelskimi w organizacji — tym bardziej że w polskojęzycznych czasopismach ukazało się niewiele artykułów poświęconych tej problematyce. Uwzględniono przede wszystkim cztery obszary analizy — istotę, rodzaje, uwarunkowania i skutki takich zachowań.

Słowa kluczowe: zachowania organizacyjne; zachowania obywatelskie w organizacji

Adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, które ukazywały się m.in. w czasopismach „Organizacja i Kierowanie”, „Przegląd Organizacji”, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” i „Polityka Społeczna”. Współautor trzech książek naukowych.