Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.4.4
JEL: M12
Paweł Szwiec ORCID: 0000-0002-4406-6357 , e-mail: pszwiec|uni.opole.pl| |pszwiec|uni.opole.pl

Zachowania obywatelskie w organizacji: istota, rodzaje, determinanty, skutki

Decydenci w organizacjach często oczekują od pracowników podejmowania działań, które nie wynikają z formalnej umowy o pracę. W literaturze przedmiotu tego typu aktywność określa się mianem zachowań obywatelskich w organizacji. Pojęcie to pojawiło się w latach 80. XX wieku i do dzisiaj jest przedmiotem znacznego zainteresowania przedstawicieli nauk o zarządzaniu. Celem artykułu jest przegląd oraz przedstawienie wyników dociekań teoretycznych i badań empirycznych nad zachowaniami obywatelskimi w organizacji — tym bardziej że w polskojęzycznych czasopismach ukazało się niewiele artykułów poświęconych tej problematyce. Uwzględniono przede wszystkim cztery obszary analizy — istotę, rodzaje, uwarunkowania i skutki takich zachowań.

Słowa kluczowe: zachowania organizacyjne; zachowania obywatelskie w organizacji

Bibliografia

Bibliografia/References

Allan, B. A., Batz-Barbarich, C., Starling, H. M. i Tay, L. (2019). Outcomes of Meaningful Work: A Meta — Analysis. Journal of Management Studies, 56(3), 500–528. https://doi.org/10.1111/joms.12406

Allen, T. D. (2006). Rewarding Good Citizens: The Relationship between Citizenship Behavior, Gender, and Organizational Rewards. Journal of Applied Social Psychology, 36(1), 120–143. https://doi.org/10.1111/j.0021-9029.2006.00006x

Barabasz, A. i Chwalibóg, E. (2013). Refleksje nad konsekwencjami zachowań obywatelskich w organizacji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, (282), 23–32.

Batra, N. V. i Kaur, S. (2021). Psychological Contract Perspective on Organizational Citizenship Behavior and Its Effect on Employee Turnover Intention. International Management Review, 17(2), 87–103.

Bergeron, D. M. (2007). The Potential Paradox of Organizational Citizenship Behavior: Good Citizens at What Cost? Academy of Management Review, 32(4), 1078–1095. https://doi.org/10.5465/amr.2007.26585791

Bergeron, D. M., Shipp A. J., Rosen, B. i Furst, S. A. (2013). Organizational Citizenship Behavior and Career Outcomes: The Cost of Being a Good Citizen. Journal of Management, 39(4), 958–984. https://doi.org/10.1177/0149206311407508

Bienstock, C. C. i DeMoranville, C. W. (2006). Using Manager Reports of Employee Behavior to Investigate the Relationship between Organizational Citizenship Behaviors and Customers' Perceptions of Service Quality. Services Marketing Quarterly, 28(1), 103–118. https://doi.org/10.1300/J396v28n01_06

Bishop, J. W., Prabagaran, N. i Daily, B. F. (2020). Employee Support and Their Perceptions of Quality and Environmenatal Performance: The Role of Citizenship Behavior. Journal of Managerial Issues, 32(4), 421–439.

Bolino, M. C. i Turnley, W. H. (2003). Going the Extra Mile: Cultivating and Managing Employee Citizenship Behavior. Academy of Management Executive, 17(3), 60–73. https://doi.org/10.5465/ame.2003.10954754

Bolino, M. C. i Turnley, W. T. (2005). The Personal Costs of Citizenship Behavior: The Relationship between Individual Initiative and Role Overload, Job Stress, and Work-Family Conflict. Journal of Applied Psychology, 90(4), 740–748. https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.4.740

Bolino, M. C., Klotz, A. C., Turnley, W. H. i Harvey, J. (2013). Exploring the Dark Side of Organizational Citizenship Behavior. Journal of Organizational Behavior, 34(4), 542–559. https://doi.org/10.1002/job.1847

Brief, A. P. i Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial Organizational Behaviors. Academy of Management Review, 11(4), 710–725. https://doi.org/10.2307/258391

Bugdol, M. (2010). Zachowania obywatelskie w zarządzaniu jakością. Organizacja i Kierowanie, (8), 7–16.

Burton, J. P., Sablynski, C. J. i Sekiguchi, T. (2008). Linking Justice, Performance, and Citizenship via Leader-Member Exchange. Journal of Business Psychology, 23(1–2), 51–61. https://doi.org/10.1007/s10869-008-9075-z

Carmeli, A. i Josman, Z. E. (2006). The Relationship among Emotional Intelligence, Task Performance, and Organizational Citizenship Behaviors. Human Performance, 19(4), 403–419. https://doi.org/10.1207/s15327043hup1904_5

Chan, A. W. i Tan, S. (2015). Employee Stock Options in China: Impacts on Employees' Psychological Ownership and Job Behaviours. International Journal of Employment Studies, 23(2), 38–56.

Chang, C., Johnson, R. E. i Yang, L. (2007). Emotional Strain and Organizational Citizenship Behaviors: A Meta-Analysis and Review. Work and Stress, 21(4), 312–332. https://doi.org/10.1080/02678370701758124

Chen, H. i Jin, Y. (2014). The Effects of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavior in the Chinese Context: The Mediating Effects of Social Exchange Relationship. Public Personnel Management, 43(3), 301–313. https://doi.org/10.1177/0091026014533897

Chiaburu, D. S., Chakrabarty, S., Wang, J. i Li, N. (2015). Organizational Support and Citizenship Behaviors: A Comparative Cross-Cultural Meta-Analysis. Management International Review, 55(5), 707–736. https://doi.org/10.1007/s11575-015-0253-8

Chiu, S. i Chen, H. (2005). Relationship between Job Characteristics and Organizational Citizenship Behavior: The Meditating Role of Job Satisfaction. Social Behavior and Personality, 33(6), 523–540. https://doi.org/10.2224/sbp.2005.33.6.523

Cho, S. i Johanson, M. M. (2008). Organizational Citizenship Behavior and Employee Performance: A Moderating Effect of Work Status in Restaurant Employees. Journal of Hospitality and Tourism Research, 32(3), 307–326. https://doi.org/10.1177/1096348008317390

Cho, Y. J. i Song, H. J. (2021). How to Facilitate Innovative Behavior and Organizational Citizenship Behavior: Evidence from Public Employees in Korea. Public Personnel Management, 50(4), 509–537. https://doi.org/10.1177/0091026020977571

Clarke, D. (2005). Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Cooper, C. D., Kong, D. T. i Crossley, C. D. (2018). Leader Humor as Interpersonal Resource: Integration Three Theoretical Perspectives. Academy of Management Journal, 61(2), 769–796. https://doi.org/10.5465/amj.2014.0358

Cropanzano, R., Rupp, D. E. i Byrne, Z. S. (2003). The Relationship of Emotional Exhaustion to Work Attitudes, Job Performance, and Organizational Citizenship Behavior. Journal of Applied Psychology, 88(1), 160–169. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.1.160

Czarnota-Bojarska, J. (2005). Zachowania obywatelskie w organizacji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8), 9–11.

Deckop, J. R., Mangel, R. i Cirka, C. C. (1999). Getting more than You Pay for: Organizational Citizenship Behavior and Pay-for-Performance Plans. Academy of Management Journal, 42(4), 420–428. https://doi.org/10.5465/257012

DeNicolis Bragger, J., Rodriguez-Srednicki, O., Kutcher, E. J., Indovino, L. i Rosner, E. (2005). Work-Family Conflict, Work-Family Culture, and Organizational Citizenship Behavior among Teachers. Journal of Business and Psychology, 20(2), 303–324. https://doi.org/10.1007/s10869-005-8266-0

Den Hartog, D. N., De Hoogh, A. H. B. i Keegan, A. E. (2007). The Interactive Effects of Belongingness and Charisma on Helping and Compliance. Journal of Applied Psychology, 92(4), 1131–1139. https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.4.1131

Deery, S., Welsh, J., Rayton, B. i Kinnie, N. (2017). The Costs of Exibiting Organizational Citizenship Behaviors. Human Resource Management, 56(6), 1039–1049. https://doi.org/10.1002/hrm.21815

Diehl, M., Richter, A. i Sarnecki, A. (2018). Variations in Employee Performance in Response to Organizational Justice: The Sensitizing Effect of Socioeconomic Conditions. Journal of Management, 44(6), 2375–2404. https://doi.org/10.1177/0149206316671581

Ensher, E. A., Grant-Vallone, E. J. i Donaldson, S. I. (2001). Effects of Perceived Discrimination on Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behavior, and Grievances. Human Resource Development Quarterly, 12(1), 53–72. https://doi.org/10.1002/1532-1096(200101/02)12:1<53::AID-HRDQ5>3.0.CO;2-G

Fassina, N. E., Jones, D. A. i Uggerslev, K. L. (2008). Relationship Clean-Up Time: Using Meta-Analysis and Path Analysis to Clarify Relationships among Job Satisfaction, Perceived Fairness, and Citizenship Behaviors. Journal of Management, 34(2), 161–188. https://doi.org/10.1177/0149206307309260

Fischer, S., Hyder, S. i Walker, A. (2020). The Effect of Employee Affective and Cognitive Trust in Leadership on Organizational Citizenship Behaviour and Organizational Commitment: Meta — Analytic Findings and Implications for Trust Research. Australian Journal of Management, 45(4), 662–679. https://doi.org/10.1177/0312896219899450

Glińska-Neweś, A. i Lis, A. (2016). Paradoks współwystępowania organizacyjnych zachowań obywatelskich i kontproduktywnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (422), 265–274.

Graham, J. W. (1991). An Essay on Organizational Citizenship Behavior. Employee Responsibilities and Rights Journal, 4(4), 249–270. https://doi.org/10.1007/BF01385031

Grego-Planer, D. (2018). Organizacyjne zachowania obywatelskie — a współpraca w zespole — ujęcie teoretyczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, (130), 209–220. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.130.18

Gyekeye, S. A. i Salminen, S. (2005). Are ”Good Soldiers” Safety Conscious? An Examination of the Relationship between Organizational Citizenship Behaviour and Perception of Workplace Safety. Social Behavior and Personality, 33(8), 805–820. https://doi.org/10.2224/sbp.2005.33.8.805

Ilies, R., Fulmer, I. S., Spitzmuller, M. i Johnson, M. D. (2009). Personality and Citizenship Behavior: The Mediating Role of Job Satisfaction. Journal of Applied Psychology, 94(4), 945–959. https://doi.org/10.1037/a0013329

Ingrams, A. (2020). Organizational Citizenship Behavior in the Public and Private Sectors: A Multilevel Test of Public Service Motivation and Traditional Antecedents. Review of Public Personnel Administration, 40(2), 222–244. https://doi.org/10.1177/0734371X18800372

Joireman, J., Kamdar, D., Daniels, D. i Duell, B. (2006). Good Citizens to the End? It Depends: Empathy and Concern with Future Consequences Moderate the Impact of a Short-Term Time Horizon on Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Applied Psychology, 91(6), 1307–1320. https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.6.1307

Kamdar, D. i Van Dyne, L. (2007). The Joint Effects of Personality and Workplace Social Exchange Relationships in Predicting Task Performance and Citizenship Performance. Journal of Applied Psychology, 92(5), 1286–1298. https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.5.1286

Kaplan, S., Bradley, J. C., Luchman, J. N. i Haynes, D. (2009). On the Role of Positive and Negative Affectivity in Job Performance: A Meta-Analytic Investigation. Journal of Applied Psychology, 94(1), 162–176. https://doi.org/10.1037/a0013115

Keplinger, A. (2018). Wstyd i organizacyjne zachowania obywatelskie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (512), 75–84. https://doi. org/10.15611/pn. 2018.512.06

Keplinger, A., Frątczak, E., Ławecka, K. i Stokłosa, P. (2016). Uwarunkowania organizacyjnych zachowań obywatelskich w relacji przełożeni a ich podwładni. Psychologia Społeczna, (11), 98–107.

Kidwell, R. E., Mossholder, K. W. i Bennett, N. (1997). Cohesiveness and Organizational Citizenship Behavior: A Multilevel Analysis Using Work Groups and Individuals. Journal of Management, 23(6), 775–793. https://doi.org/10.1177/014920639702300605

Koopman, J., Lanaj, K. i Scott, B. A. (2016). Integrating the Bright and Dark Sides of OCB: A Daily Investigation of the Benefits and Costs of Helping Others. Academy of Management Journal, 59(2), 414–435. https://doi.org/10.5465/amj.2014.0262

Lambert, S. J. (2000). Added Benefits: The Link between Work-Life Benefits and Organizational Citizenship Behavior. Academy of Management Journal, 43(5), 801–815. https://doi.org/10.5465/1556411

Lau, D. C. i Lam, L. W. (2008). Effects of Trusting and Being Trusted on Team Citizenship Behaviours in Chain Stores. Asian Journal of Social Psychology, 11(2), 141–149. https://doi.org/10.1111/j.1467-839X.2008.00251.x

Lee, A., Willis, S. i Tian, A. (2018). Empowering Leadership: A Meta — Analitic Examination of Incremental Contribution, Medation, and Moderation. Journal of Organizational Behavior, 39(3), 306–325. https://doi.org/10.1002/job.2220

LePine, J. A. i Van Dyne, L. (2001). Voice and Cooperative Behavior as Contrasting Forms of Contextual Performance: Evidence of Differential Relationships with Big Five Personality Characteristics and Cognitive Ability. Journal of Applied Psychology, 86(2), 326–336. https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.2.326

Lester, S. W. i Brower, H. H. (2003). In the Eyes of the Beholder: The Relationship between Subordinates' Felt Trustworthiness and their Work Attitudes and Behaviors. Journal of Leadership and Organizational Studies, 10(2), 17–33. https://doi.org/10.1177/107179190301000203

Leung, A. S. M. (2008). Matching Ethical Work Climate to In-role and Extra-Role Behaviors in a Collectivist Work Setting. Journal of Business Ethics, 79(1–2), 43–55. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9392-6

Moorman, R. H. i Blakely, G. L. (1995). Individualism-Collectivism as an Individual Difference Predictor of Organizational Citizenship Behavior. Journal of Organizational Behavior, 16(2), 127–142. https://doi.org/10.1002/job.4030160204

Motowidlo, S. J., Borman, W. C. i Schmit, M. J. (1997). A Theory of Individual Differences in Task and Contextual Performance. Human Performance, 10(2), 71–83. https://doi.org/10.1207/s15327043hup1002_1

Nadiri, H. i Tanova, C. (2010). An Investigation of the Role of Justice in Turnover Intentions, Job Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior in Hospitality Industry. International Journal of Hospitality Management, 29(1), 33–41. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.05.001

Newman, A., Schwarz, G., Cooper, B. i Sendjaya, S. (2017). How Servant Leadership Influences Organizational Citizenship Behavior: The Roles of LMX, Empoverment, and Proactive Personality. Journal of Business Studies, 145(1), 49–62. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2827-6

Nielsen, T. M., Hrivnak, G. A. i Shaw, M. (2009). Organizational Citizenship Behavior and Performance. A Meta-Analysis of Group-Level Research. Small Group Research, 40(5), 555–577. https://doi.org/10.1177/1046496409339630

O’Brien, K. E. i Allen, T. D. (2008). The Relative Importance of Correlates of Organizational Citizenship Behavior and Counterproductive Work Behavior Using Multiple Sources of Data. Human Performance, 21(1), 62–88. https://doi.org/10.1080/08959280701522189

Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington.

Organ, D. W. (1990). The Subtle Significance of Job Satisfaction. Clinical Laboratory Management Review, 4(1), 94–98.

Organ, D. W. (1997). Organizational Citizenship Behavior: It's Construct Clean-up Time. Human Performance, 10(2), 85–97. https://doi.org/10.1207/s15327043hup1002_2

Piatak, J. S. i Holt, S. B. (2020). Disentangling Altruism and Public Service Motivation. Who Exhibits Organizational Citizenship Behavior. Public Management Review, 22(7), 949–973. https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1740302

Piccolo, R. F. i Colquitt, J. A. (2006). Transformational Leadership and Job Behaviors: The Mediating Role of Core Job Characteristics. Academy of Management Journal, 49(2), 327–340. https://doi.org/10.5465/amj.2006.20786079

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B. i Bachrach, D. G. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of Management, 26(3), 513–563. https://doi.org/10.1177/014920630002600307

Podsakoff, N. P., Whiting, S., Podsakoff, P. M. i Blume, B. D. (2009). Individual and Organizational Level Consequences of Organizational Citizenship Behaviors: A Meta — Analysis. Journal of Applied Psychology, 94(1), 122–149. https://doi.org/10.1037/a0013079

Smith, C. A., Organ, D. W. i Near, J. P. (1983). Organizational Citizenship Behavior: Its Nature and Antecedents. Journal of Applied Psychology, 68(4), 653–663. https://doi.org/10.1037/0021-9010.68.4.653

Somech, A. i Ron, I. (2007). Promoting Organizational Citizenship Behavior in Schools: The Impact of Individual and Organizational Characteristics. Educational Administration Quarterly, 43(1), 38–66. https://doi.org/10.1177/0013161X06291254

Stamper, C. L. i Van Dyne, L. (2001). Work Status and Organizational Citizenship Behavior: A Field Study of Restaurant Employees. Journal of Organizational Behavior, 22(5), 517–536. https://doi.org/10.1002/job.100

Tang, T. L. i Ibrahim, A. H. S. (1998). Antecedents of Organizational Citizenship Behavior Revisited: Public Personnel in the United States and in the Middle East. Public Personnel Management, 27(4), 529–550. https://doi.org/10.1177/009102609802700407

Tepper, B. J., Duffy, M. D., Hoobler, J. i Ensley, M. D. (2004). Moderators of the Relationships between Cowerkers' Organizational Citizenship Behavior and Fellow Employees' Attitudes. Journal of Applied Psychology, 89(3), 455–465. https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.3.455

Todd, S. Y. i Kent, A. (2006). Direct and Indirect Effects of Task Characteristics on Organizational Citizenship Behavior. North American Journal of Psychology, 8(2), 253–268.

Tompson, H. P. i Werner, J. M. (1997). The Impact of Role Conflict, Facilitation on Core and Discretionary Behaviors: Testing a Mediated Model. Journal of Management, 23(4), 583–601. https://doi.org/10.1177/014920639702300405

Tremblay, M. (2019). How, Why, and When High — Involvement Work Systems Are Related to OCB: A Multilevel Examination of the Mediating Role of POS and of the Moderating Role of Organizational Structures. Group and Organization Management, 44(3), 611–651. https://doi.org/10.1177/1059601117736684

Turek, D. (2016). Paradoksy „obywatelskich zachowań” pracowników w organizacji. Organizacja i Kierowanie, (2), 131–43.

Turek, D. (2019). Rola zachowań obywatelskich w kreowaniu wewnętrznego wizerunku pracodawcy. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, (4), 25–39. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4611

Turek, D. i Czaplińska, I. (2014). Praktyki zzl, klimat organizacyjny i postrzeganie wsparcia menedżerskiego a zachowania obywatelskie pracowników. Organizacja i Kierowanie, (4), 115–140.

Turnipseed, D. L. (2018). Emotional Intelligence and OCB: The Moderating Role of Work Locus of Control. Journal of Scocial Psychology, 158(3), 322–336. https://doi.org/10.1080/00224545.2017.1346582

Turnley, W. H., Bolino, M. C., Lester, S. W. i Bloodgood, J. M. (2003). The Impact of Psychological Contract Fulfillment on the Performance of In-Role and Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Management, 29(2), 187–206. https://doi.org/10.1177/014920630302900204

Ullah, S., Raza, B., Ali, W., Amjad, S. i Jadoon, A. (2021). Linking Self — Efficacy and Organizational Citizenship Behavior: A Moderated Medition Model. International Journal of Organizational Leadership, 10(3), 233–247.

Van Dyne, L. i Ang, S. (1998). Organizational Citizenship Behavior of Contigent Workers in Singapore. Academy of Management Journal, 41(6), 692–703. https://doi.org/10.5465/256965

Van Emmerik, I. H., Jawahar, I. M. i Stone, T. H. (2005). Associations among Altruism, Burnout Dimensions, and Organizational Citizenship Behavior. Work and Stress, 19(1), 93–100. https://doi.org/10.1080/02678370500046283

Van Scotter, J. R. i Motowidlo, S. J. (1996), Interpersonal Facilitation and Job Dedication as Separate Facets of Contextual Performance. Journal of Applied Psychology, 81(5), 525–531. https://doi.org/10.1037/0021-9010.81.5.525

Vigoda-Gadot, E. (2006). Compulsary Citizenship Behavior: Theorizing Some Dark Sides of the Good Soldier Syndrome in Organizations. Journal for the Theory of Social Behavior, 36(1), 77–93. https://doi.org/10.1111/j. 1468-5914.2006.00297.x

Wang, Q. i Bowling, N. A. (2016). A Comparsion of General and Work — Specific Personality Measures as Predictors of Organizational Citizenship Behavior. International Journal of Selection and Assessment, 24(2), 172–188. https://doi.org/10.1111/ijsa.12139

Whiting, S. W., Podsakoff, P. M. i Pierce, J. R. (2008). Effects of Task Performance, Helping, Voice, and Organizational Loyalty on Performance Appraisal Ratings. Journal of Applied Psychology, 93(1), 125–139. https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.1.125

Williams, L. J. i Anderson, S. E. (1991). Job Satisfaction and Organizational Commitment as Predictors of Organizational Citizenship and In-Role Behaviors. Journal of Management, 17(3), 1991, 601–617. https://doi.org/10.1177/014920639101700305

Yan, K. C., Klotz, A. C., He, W. i Reynolds, S. J. (2017). From Good Soldiers to Psychologically Entitled: Examing When and Why Citizenship Behavior Leads to Deviance. Academy of Management Journal, 60(1), 373–396.

Yoon, M. H. i Suh, J. (2003). Organizational Citizenship Behaviors and Service Quality as External Effectiveness of Contact Employees. Journal of Business Research, 56(8), 597–611. https://doi.org/10.1016/S0148-2963 (01)00290-9

Zagenczyk, T. J., Gibney, R., Murrell, A. J. i Boss, S. R. (2008). Friends Don't Make Friends Good Citizens, but Advisors Do. Group and Organization Management, 33(6), 760–780. https://doi.org/10.1177/1059601108326806

Zellars, K. L., Tepper, B. J. i Duffy, M. K. (2002). Abusive Supervision and Subordinates' Organizational Citizenship Behavior. Journal of Applied Psychology, 87(6), 1068–1076.

Zhang, Y., Liu, X., Xu, S., Yang, L. i Bednall, T. C. (2019). Why Abusive Supervision Impacts Employee OCB and CWB: A Meta Analytic Review of Competing Mediating Mechanisms. Journal of Management, 45(6), 2474–2497. https://doi.org/10.1177/01492063188239

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę