Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Paweł Wójcik
ORCID: 0000-0003-1560-263X

Dr Paweł Wójcik

Adiunkt w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1988–1998 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii UW. Przez ponad 25 lat zajmował się badaniami marketingowymi i badaniami zachowań konsumentów. Autor książki Psychografia konsumentów wydanej w 2017 roku.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.3.1
JEL: M3, M37

Reklama podprogowa przez szereg lat wzbudzała wiele kontrowersji w środowisku badaczy zajmujących się tym zjawiskiem. Ponieważ okazało się, że wyniki pierwszego badania dotyczącego działania reklamy podprogowej zostały prawdopodobnie sfałszowane, pojawiły się wątpliwości, czy taka forma reklamy w ogóle może być skuteczna. Przełomowe dla tego rodzaju opinii okazały się badania nad tzw. podprogowym torowaniem, które pokazały, że prezentacja bodźca podprogowego może mieć wpływ na system poznawczy i afektywny człowieka. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania efektami perswazji podprogowej, czego przejawem jest m.in. rosnąca liczba publikacji poświęconych badaniom tego zjawiska. Okazuje się, że efekty ekspozycji bodźców podprogowych można zaobserwować nie tylko w odniesieniu do zachowań konsumentów, ale dzięki metodom wykorzystywanym w badaniach funkcjonowania mózgu działanie takich bodźców jest rejestrowane również na poziomie zmian aktywności fal mózgowych. W artykule dokonano przeglądu badań dotyczących efektów działania bodźców podprogowych, których wyniki mogą być wykorzystywane w komunikacji marketingowej.

Słowa kluczowe: reklama podprogowa; torowanie podprogowe; bodziec podprogowy; perswazja podprogowa