Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr inż. Sandra Snarska
ORCID: 0000-0002-9489-170X
Mgr inż. Sandra Snarska
Doktorantka Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej (Wydział Inżynierii Zarządzania). Specjalista ds. marketingu eksportowego w przedsiębiorstwie SaMASZ Sp. z o.o. Zainteresowania badawcze: marketing międzynarodowy, internacjonalizacja przedsiębiorstw, strategie marketingowe.  
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.11.3
JEL: M31

Konkurencja wśród przedsiębiorstw specjalizujących się w branży rolniczej wymusza na producentach podejmowanie działań, które będą w stanie sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających klientów, zgodnie z panującymi trendami. W tym celu marketing relacji odgrywa kluczową rolę — przy użyciu odpowiednich działań określa silną pozycję organizacji oraz jej strategię. Budowanie relacji stało się jednym z ważniejszych sposobów konkurowania na rynku maszyn rolniczych. Celem artykułu jest weryfikacja satysfakcji dilerów maszyn producenta marki SaMASZ w zakresie prowadzonych działań marketingowych wykorzystujących założenia koncepcji marketingu relacji w obrębie sieci dilerskiej. Na potrzeby badań zastosowano metodę CAWI z wyłącznymi importerami oraz właścicielami punktów dilerskich marki SaMASZ z 20 państw z różnych kontynentów i Polski. W artykule przedstawiono także istotę marketingu relacji oraz podstawowe czynniki wpływające na sukces zastosowania marketingu relacji w przedsiębiorstwach produkujących maszyny rolnicze.

Słowa kluczowe: marketing relacji; sieć dilerska; zarządzanie relacjami

Mgr inż. Sandra Snarska
Doktorantka Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej (Wydział Inżynierii Zarządzania). Specjalista ds. marketingu eksportowego w przedsiębiorstwie SaMASZ Sp. z o.o. Zainteresowania badawcze: marketing międzynarodowy, internacjonalizacja przedsiębiorstw, strategie marketingowe.