Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Sonia Huderek-Glapska
ORCID: 0000-0002-1470-5541

Adiunkt w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka wielu artykułów naukowych z zakresu ekonomiki transportu lotniczego. Redaktor naukowy monografii „Zarządzanie rozwojem portów lotniczych”.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.6.2
JEL: D00, D12, D22, D50, D60, L20, L93, L20, L93, M31

Rynek usług lotniczych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i charakteryzuje się dużym potencjałem. Współzależność pomiędzy transportem lotniczym a sytuacją polityczno-gospodarczą wymusza na liniach lotniczych obserwację otoczenia i reagowanie na pojawiające się w nim zmiany. Działania marketingowe są jedną z form oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek, a jednym z ważniejszych kanałów marketingowych stają się obecnie media społecznościowe. Obecność linii lotniczych w mediach społecznościowych jest nie tylko narzędziem kształtowania trendów w otoczeniu, ale także pomaga utrzymać relacje z obecnymi klientami i pozyskać nowych odbiorców usług. Celem artykułu jest ocena działań marketingowych linii lotniczych w mediach społecznościowych. Dokonano w nim analizy korzystania z narzędzi w mediach społecznościowych przez linię lotniczą, w tym obserwacji zarządzania sytuacją kryzysową. Podmiotem badawczym jest spółka Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT), a przedmiotem obserwacji jej działania marketingowe w mediach społecznościowych. Zebrane dane porównano z aktywnością innych europejskich przewoźników lotniczych. Ponadto dokonano analizy działań PLL LOT w mediach społecznościowych na przykładzie dwóch negatywnych zdarzeń dotyczących warunków pracy w spółce, z których jedno dotyczyło sytuacji kryzysowej wywołanej strajkiem pracowników. Badania przeprowadzono w okresie październik 2018–luty 2020, w wybranych miesiącach. W rezultacie przeprowadzonych badań zaproponowano działania naprawcze oraz wskazano kierunki dalszych badań. 

Słowa kluczowe: media społecznościowe; Polskie Linie Lotnicze LOT; marketing; zarządzanie sytuacją kryzysową