Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Tomasz Bekus
ORCID: 0000-0003-1071-9281

Mgr Tomasz Bekus

Doktorant i stypendysta Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingowego i Naukowego Towarzystwa Organizacji i Zarządzania oddział Dąbrowa Górnicza. Działalność badawczą łączy z praktyką biznesową pełniąc funkcje kierownicze w obszarze marketingu i sprzedaży. Jego zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie marketingowe, w szczególności innowacje marketingowe oraz e-marketing.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.3.4
JEL: M31

Celem artykułu jest identyfikacja potencjału oraz zakresu zastosowania systemów zarządzania procesami biznesowymi (ang. Business Process Management Suites, BPMS), w tym zrobotyzowanej automatyzacji procesów (Robotic Process Automation, RPA), w polskich przedsiębiorstwach świadczących sprzedaż w Internecie (e-commerce). Omówiono w nim problematykę zarządzania procesami biznesowymi (Busines Process Management, BPM). Szerszej charakterystyce poddano systemy RPA — ich genezę, funkcjonalność i przesłanki implementacji w przedsiębiorstwach z sektora e-handlu. W artykule zostały także zaprezentowane wyniki badań ilościowych — CATI — przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw z sektora sprzedaży internetowej dotyczących oceny stopnia wykorzystywania przez nie systemów zarządzania i automatyzacji procesów biznesowych. Zebrane dane poddano analizie statystycznej w celu zidentyfikowania zależności pomiędzy testowanymi zmiennymi i na ich podstawie przedstawiono konkluzje.

Słowa kluczowe: automatyzacja procesów; zarządzanie procesami; e-commerce; marketing