Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Urszula Konarzewska
ORCID: 0000-0003-1257-3749
Mgr Urszula Konarzewska Asystent w Zakładzie Finansów i Rachunkowości funkcjonującym w ramach Katedry Finansów na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka publikacji naukowych z zakresu rachunkowości społecznej, raportowania niefinansowego i zintegrowanego, a także inwestowania społecznie odpowiedzialnego.
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.9.3
JEL: G19, M14, M41

Celem badań podjętych w artykule jest przedstawienie trendów związanych z raportowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu na polskim rynku kapitałowym w kontekście globalnych wyników w tym obszarze, a także ocena treści raportów sporządzonych przez wybrane spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG- -ESG. W badaniach wykorzystano metodę desk research polegającą na analizie danych dostarczanych przez KPMG i Global Reporting Initiative oraz raportów zgłoszonych do konkursu Raporty Społeczne. Przeprowadzone badania pokazały, że raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu cieszy się coraz większą popularnością zarówno w skali globalnej, jak i wśród przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku. Analiza wybranych raportów wykazała jednak różnice w zakresie oraz strukturze prezentowanych danych, co może utrudniać porównywanie wyników poszczególnych przedsiębiorstw. Z tego względu konieczne jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Powinny one dotyczyć zwłaszcza promowania wykorzystywania międzynarodowych standardów raportowania niefinansowego, a także wprowadzenia obowiązku weryfikacji takich raportów przez zewnętrznych audytorów.

Słowa kluczowe: raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu; rynek

Mgr Urszula Konarzewska

Asystent w Zakładzie Finansów i Rachunkowości funkcjonującym w ramach Katedry Finansów na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka publikacji naukowych z zakresu rachunkowości społecznej, raportowania niefinansowego i zintegrowanego, a także inwestowania społecznie odpowiedzialnego.