Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Wojciech Jędral

Licencjat z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Menedżer sprzedaży w jednej z polskich spółek technologicznych. W pracy zawodowej skupiony na handlu elektronicznym ze specjalizacją w budowaniu sprzedaży w spółkach typu start-up.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.12.2
JEL: M21, M31, M39

Artykuł przedstawia wyniki badań ilościowych na próbie studenckiej (n = 163), pozwalające określić znaczenie warunków dostaw w decyzjach zakupowych konsumenta w handlu elektronicznym. Dostawa w wymiarze funkcjonalnym jest definiowana przez trzy atrybuty: czas dostawy, cenę dostawy i sposób dostawy (miejsce dostawy). Celem artykułu jest określenie hierarchii (ważności) poszczególnych atrybutów dostawy towaru w handlu elektronicznym w kształtowaniu postrzeganej wartości oferty dla klienta. Na tej podstawie można zdefiniować kluczowe pytanie badawcze – jak poszczególne atrybuty dostawy towaru w handlu elektronicznym wpływają na postrzeganą wartość oferty dla klienta. Do analizy zebranego materiału empirycznego wykorzystano analizę połączoną, która umożliwia określenie znaczenia atrybutów dostawy dla kształtowania postrzeganej wartości dla klienta, ale również wyznaczenie optymalnych poziomów poszczególnych atrybutów. Na podstawie analizy wyników badań można sformułować następujące wnioski: 1) hierarchia atrybutów dostaw w kształtowaniu postrzeganej wartości przedstawia się następująco: cena dostawy, sposób dostawy i czas dostawy; 2) optymalne warunki dostawy, czyli tworzące najwyższą postrzeganą wartość dla klientów, to: dostawa tego samego dnia, do automatu paczkowego i poza darmo (0 zł).

Słowa kluczowe: postrzegana wartość dla klienta; handel elektroniczny; warunki dostaw; analiza połączona