Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.7.7
JEL: K22

Acquisition of own shares by a simple joint-stock company

A simple joint-stock company is a new type of capital  company under Polish law, which is to be an alternative  mainly to a limited liability company. The regulations  concerning this company provide, among others, for  a prohibition of the acquisition of its own shares and  certain exceptions from this prohibition. The aim of the  article is to analyse the new regulation concerning the  acquisition of own shares. The general assessment of the  regulations concerning the acquisition of own shares by  a simple joint-stock company is in principle positive,  despite a few minor defects. However, the author argues  that it is inappropriate to maintain as a rule the  prohibition on the acquisition of own shares. It would be  reasonable to omit this prohibition and simply indicate the  prerequisites for permissible acquisitions of own shares.

Download article
Keywords: simple joint-stock company; acquisition of own shares; own shares; shares

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Cejmer, M., Dąbrowski, D. (2004). Przesłanki nabywania akcji własnych przez spółki akcyjne. W: M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.). Europejskie prawo spółek. Tom I. Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej (159–254). Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze

Dąbrowski, D. (2010). Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

DeAngelo, H., DeAngelo, L., Skinner, D. J. (2002). Are dividends disappearing? Dividend concentration and the consolidation of earnings, July 2002.

USC CLEO Research Paper No. C02-17; USC FBE Working Paper No. 02–9, http://ssrn.com/abstract=318562, (22.03.2021). https://doi.org/10.2139/ssrn.318562

Dzierżak, P. (2016). Prosta spółka akcyjna — mnożenie bytów ponad potrzebę czy właściwe remedium na problemy przedsiębiorców? Monitor Prawa Handlowego, (2), 38–43.

Kuciński, A., Byczkowska, M. (2017) Buy-back akcji własnych w celu ich umorzenia. Ekonomiczne Problemy Usług, (2), 131–141. https://doi.org/10.18276/epu.2017.127-12

Mazgaj, M. (2020). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Moskwa, L., Sołtysiński, S. (2016). W: S. Sołtysiński (red.) Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. T. 17B. Warszawa: C.H.Beck.

Opalski, A. (2002). Kapitał zakładowy. Zysk. Umorzenie. Warszawa: Lexis Nexis.

Opalski, A. (2016). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IIIA. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–392. Warszawa: C.H.Beck.

Opalski, A. (2019). Prosta spółka akcyjna — nowy typ spółki handlowej, cz. I. Przegląd Prawa Handlowego, (11), 5–15.

Pabis, R. (2020). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Radwan, A. (2005). Sens i nonsens kapitału zakładowego — przyczynek do ekonomicznej analizy ustawowej ochrony wierzycieli spółek kapitałowych. W: M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.). Europejskie prawo spółek. Tom II. Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej (23–100). Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Rodzynkiewicz, M. (2016). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz. Art. 491–633. Warszawa: C.H.Beck.

Romanowski, M. (2014). Kapitał zakładowy — ani to Graal, ani święty. Monitor Prawa Handlowego, (3), 40–44.

Romanowski, M. (2017). Trudna Spółka Akcyjna — czyli co św. Tomasz z Akwinu i zespół rockowy TSA pomyśleliby o Prostej Spółce Akcyjnej. Monitor Prawa Handlowego, (4), 43–48.

Sołtysiński, S., Sójka, T. (2013). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. 3. Warszawa: C.H.Beck.

Wawer, M. (2020). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.

Wiśniewski, A. (2016). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom III A. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–392. Warszawa: C.H.Beck.

Wrzecionek, R. (2021). Wpis notarialny nabycia akcji prostej spółki akcyjnej do rejestru akcjonariuszy. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2), 50–56. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.2.6

 

Inne źródła/Other sources

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw — druk nr 3236; https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3236 (22.03.2021).

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription