Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 0000-0002-2967-0919
JEL: K22

Amendment to the Code of Commercial Companies during COVID-19 epidemic

The subject of the article is the amendment to The Commercial Companies Code which was in connection with the COVID-19 epidemic. The author presents the main points of the regulation. He underlines that it concerns new rules of functioning of the bodies of the capital companies. The main purpose of the amendment is to enable the functioning of capital company bodies in a remote or near remote stand.

Download article
Keywords: amendment to The Commercial Companies Code; COVID-19

References

Bibliografia/References

Kidyba, A. (2020). Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, stan prawny na 30.06.2020 r., Lex, wyd. 44. https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze/komentarz-aktualizowany-do-art-1-300-kodeksu-spolek-handlowych-587248896 (19.10.2020).

Leśniak, M. (2020). Udział w zgromadzeniu spółki kapitałowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej po zmianach Kodeksu spółek handlowych dokonanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Prawo Mediów Elektronicznych. (2).

Osajda, K. (2020). Zarząd spółki kapitałowej (nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w związku z pandemią). Przegląd Prawa Handlowego, (6).

Ostrowski, F. (2020). Nowa regulacja posiedzeń zarządów i rad nadzorczych odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przegląd Prawa Handlowego, (5).

Pabis, R. (2020). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 7. Legalis.

Sejm RP (2020). Uzasadnienie do projektu do ustawy, druk, nr 299.

Starczewska, M. (2020). Podejmowanie uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych po zmianach dokonanych ZmKoronawirusU20. Monitor Prawniczy, (16).

Szumański, A. (2020). Nowa regulacja udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przegląd Prawa Handlowego, (5).

Szymański, K. M. (2020). Nowy model udziału w zgromadzeniach właścicielskich spółek kapitałowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Monitor Prawniczy, (10).

Żaba, M. (2020). Uczestnictwo i głosowanie na zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (3). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.3.3

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
As file to download
14.00
Subscription
80.00 €
72.00
get subscription