Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych w dobie COVID-19

Przedmiotem niniejszego artykułu jest nowelizacja kodeksu spółek handlowych dokonana w związku z epidemią COVID-19. Autor prezentuje zasadnicze aspekty tej nowelizacji, wskazując iż w przeważającej mierze dotyczy ona nowych zasad funkcjonowania organów spółek kapitałowych. Celem zasadniczym nowelizacji jest umożliwienie funkcjonowania organów spółek kapitałowych w trybie zdalnym albo zbliżonym do trybu zdalnego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: nowelizacja kodeksu spółek handlowych; COVID-19

Bibliografia

Bibliografia/References

Kidyba, A. (2020). Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, stan prawny na 30.06.2020 r., Lex, wyd. 44. https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze/komentarz-aktualizowany-do-art-1-300-kodeksu-spolek-handlowych-587248896 (19.10.2020).

Leśniak, M. (2020). Udział w zgromadzeniu spółki kapitałowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej po zmianach Kodeksu spółek handlowych dokonanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Prawo Mediów Elektronicznych. (2).

Osajda, K. (2020). Zarząd spółki kapitałowej (nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w związku z pandemią). Przegląd Prawa Handlowego, (6).

Ostrowski, F. (2020). Nowa regulacja posiedzeń zarządów i rad nadzorczych odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przegląd Prawa Handlowego, (5).

Pabis, R. (2020). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 7. Legalis.

Sejm RP (2020). Uzasadnienie do projektu do ustawy, druk, nr 299.

Starczewska, M. (2020). Podejmowanie uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych po zmianach dokonanych ZmKoronawirusU20. Monitor Prawniczy, (16).

Szumański, A. (2020). Nowa regulacja udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przegląd Prawa Handlowego, (5).

Szymański, K. M. (2020). Nowy model udziału w zgromadzeniach właścicielskich spółek kapitałowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Monitor Prawniczy, (10).

Żaba, M. (2020). Uczestnictwo i głosowanie na zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (3). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.3.3

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę