Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.7.8
JEL: K32

Determining the maturity date of the fee for the use of preschool education. Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of September 23, 2020, file ref. act I OSK 985/20 (critical commentary)

The subject of the gloss is the analysis of the ruling of  the Supreme Administrative Court on the legal nature  of the fee for preschool education paid by their legal  guardians. This fee has now been shaped as a public-law  levy. However, despite such a qualification, the  question is still valid whether it arises by operation of  law or whether it is necessary to issue a decision  determining its amount. Each of these qualifications  entails specific actions of the commune authorities. In  the case of the first one, it is necessary to define all its  elements in statutory acts or local legal acts. In the case  of the latter, it is necessary to issue an individual  decision specifying its amount. The study assessed both  stands, pointing to their shortcomings, and proposed a  solution for them.

Keywords: municipality; the authority conducting; kindergarten; preschool education fee; the mayor; the municipal council

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamek-Hyska, D., Kaczurak-Kozak, M. (red.) (2019). Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych. Warszawa: C.H.Beck, Legalis.

Bielski, A. (2019). Opłaty za przedszkola publiczne. Ustalanie opłat za wychowanie przedszkolne i wyżywienie oraz ich egzekucja. Warszawa: C.H.Beck, Legalis.

Kmieciak, H. (2020). Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu jako należność publicznoprawna, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, (1).

Pawlikowska, A. (2018). Opłaty za przedszkole — uregulowania techniczne. Legalis.

Pawlikowska, A. (2020). Ustalenie stawek za wyżywienie w przedszkolu i żłobku. Legalis.

Pilich, M. (2015). Ustawa o systemie oświaty. Komentarz. Warszawa: Lex.

Pilich, M. (2018). Komentarz do ustawy — Prawo oświatowe. W: A. Olszewski, M. Pilich (red.), Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, Lex/el.

Siwek, K. (2015). Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego — danina publiczna czy opłata cywilnoprawna. Finanse Komunalne, (3).

Stahl, M., Kmieciak, Z. (2001). Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny. Samorząd Terytorialny, (1–2).

 

Inne źródła/Other sources

Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne. Wyjaśnienia MEN z 1.03.2018 r., https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-zapubliczne-przedszkola-a-umowy-cywilnoprawne-wyjasnienia-men.html (30.11.2020).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription