Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.7.8
JEL: K32

Określenie terminu wymagalności opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Glosa do wyroku NSA z 23.09.2020 r., sygn. akt I OSK 985/20 (glosa krytyczna)

Przedmiotem glosy jest analiza orzeczenia NSA dotyczącego  charakteru prawnego opłaty za wychowanie  przedszkolne dzieci wnoszonej przez ich opiekunów  prawnych. Opłata ta została obecnie ukształtowana  jako danina o charakterze publicznoprawnym. Jednak  mimo takiej kwalifikacji w dalszym ciągu aktualne jest  pytanie, czy powstaje ona z mocy prawa, czy konieczne  jest wydanie decyzji określającej jej wysokość. Każda  z tych kwalifikacji pociąga za sobą określone działania  organów gminy. W przypadku pierwszej konieczne  jest określenie wszystkich jej elementów w aktach  ustawowych lub aktach prawa miejscowego.  W przypadku drugiej konieczne jest wydanie indywidualnej  decyzji określającej jej wysokość. W opracowaniu  oceniono oba stanowiska, wskazując na ich  mankamenty, oraz zaproponowano rozwiązanie. 

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: gmina; organ prowadzący; przedszkole; opłata za wychowanie przedszkolne; wójt; rada gminy

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamek-Hyska, D., Kaczurak-Kozak, M. (red.) (2019). Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych. Warszawa: C.H.Beck, Legalis.

Bielski, A. (2019). Opłaty za przedszkola publiczne. Ustalanie opłat za wychowanie przedszkolne i wyżywienie oraz ich egzekucja. Warszawa: C.H.Beck, Legalis.

Kmieciak, H. (2020). Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu jako należność publicznoprawna, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, (1).

Pawlikowska, A. (2018). Opłaty za przedszkole — uregulowania techniczne. Legalis.

Pawlikowska, A. (2020). Ustalenie stawek za wyżywienie w przedszkolu i żłobku. Legalis.

Pilich, M. (2015). Ustawa o systemie oświaty. Komentarz. Warszawa: Lex.

Pilich, M. (2018). Komentarz do ustawy — Prawo oświatowe. W: A. Olszewski, M. Pilich (red.), Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, Lex/el.

Siwek, K. (2015). Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego — danina publiczna czy opłata cywilnoprawna. Finanse Komunalne, (3).

Stahl, M., Kmieciak, Z. (2001). Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny. Samorząd Terytorialny, (1–2).

 

Inne źródła/Other sources

Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne. Wyjaśnienia MEN z 1.03.2018 r., https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-zapubliczne-przedszkola-a-umowy-cywilnoprawne-wyjasnienia-men.html (30.11.2020).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę