Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.5.2
JEL: K2
Ewelina Badura ORCID: 0000-0002-5514-6299 , e-mail: badurae|uek.krakow.pl| |badurae|uek.krakow.pl

EU — a new Green Economy leader? Circular economy in European legislation

Municipal waste management for many years has remained in the center of attention of the European Commission. The purpose of this paper is to present the concept of circular economy in European legislation, which defines key issues for detailed policies and action plans as well as provides guidelines for the Member States showing, at the same time, the way for economy transformation. Over the last five years, the European Commission has issued several significant documents discussing many commendable policies. The main objective of these policies is to prevent the creation of waste by solving the issue of waste "at source" and enabling the maximum possible recycling of raw materials and energy. At the same time, these policies pose a tough challenge for many EU Member States in terms of implementing new environmental protection laws. The analysis of legislation in this field will bring an answer to the question whether the European Union may soon become a "Green Economy" leader.

Keywords: environment; order; economy; regulation; waste

References

Bibliografia/References

Chateau, J., Saint-Martin, A. (2013). Economic and employment impacts of climate change mitigation policies. In: OECD: A general-equilibrium perspective. International Economics, (3–4), 135–136. https://doi.org/10.1016/j.inteco.2013.08.001

Górski, M., Kierzkowska, J. S. (2018). Gospodarowanie odpadami. In: M. Górski (eds.). Prawo ochrony środowiska (414–418). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Hamilton, K., Ruta, G. (2006). Measuring Social Welfare and Sustainability. Statistical Journal of the United Nations ECE, (4), 23.

Jackson, M., Lederwasch, A., Giurco, D. (2014). Transitions in theory and practice: Managing metals in the circular economy. Resources, (3), 516–543. https://doi.org/10.3390/resources3030516

Kulczycka, J., Bączyk, A., Nowaczek, A. (2020). Monitorowanie transformacji gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych Polski i UE — Monitoring objectives circular economy in Poland and EU strategic documents. In: J. Kulczycka (eds.), Wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym (9–19). Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN.

Kulczycka J., Pędziwiatr, E. (2019). Gospodarka o obiegu zamkniętym — definicje i ich interpretacje. In: J. Kulczycka (eds.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych (9–20). Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN.

Malinauskaite, J., Jouhara, H., Czajczyńska, D., Stanchev, P., Katsou, E., Rostkowski, P., Thorne, R J. et al. (2017). Municipal solid waste management and waste-to-energy in the context of a circular economy and energy recycling in Europe. Energy, (141), 2013–2044. https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.11.128

Plewa, M., Giel, R., Klimek, M. (2014). Analiza porównawcza gospodarki odpadami w Polsce i innych krajach europejskich. Logistyka, (6), 8748–8758.

Maśliński, M., Mądry, T. (2019). Gospodarka o obiegu zamkniętym jako nowy paradygmat gospodarowania zasobami w Unii Europejskiej. In: R. Chęciński (ed.), Europa w 15 lat po wielkim rozszerzeniu UE, 30–66. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ryszawska, B. (2013). Koncepcja Zielonej Gospodarki jako odpowiedź na kryzys gospodarczy i środowiskowy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (318), 47–54. https://doi.org/10.15611/pn.2013.318.04

Smol, M., Kulczycka, J., Czaplicka-Kotas, A., Włóka, D. (2019). Zarządzanie i monitorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w kontekście realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, (108), 165–184.

Stahel, W. R. (2016). The circular economy. Nature, (531), 435–438.

Tomić, T., Schneider, D. R. (2018). The role of energy from waste in circular economy and closing the loop concept — Energy analysis approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (98), 268–287. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.09.029

Uberman, R. (2019). Transformacja w kierunku GOZ — propozycje rozwiązań. In: J. Kulczycka (ed.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i w badaniach naukowych, 129–140. Kraków: IGSMiE PAN.

Woltjer, G. B. (2018). Methodologies for Measuring the Macroeconomic and Societal Impacts of the Circular Economy, https://circularimpacts.eu/sites/default/files/D2.3v2_Measuring-macroeconomic-%26-societal-impacts_FINAL.pdf (12.02.2021).

Woźniak, J., Pactwa, K. (2018). Overview of Polish mining wastes with circular economy model and its comparison with other wastes. Sustainability, (10), 1–15. https://doi.org/10.3390/su10113994

Wyszkowska, D., Rogalewska, A. (2016). Wskaźniki zielonej gospodarki dla Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, LXI(10), 54–74. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1109

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription