Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 0000-0002-8838-7806
JEL: K34
Marek Zdebel ORCID: 0000-0002-8838-7806 , e-mail: marekzdebel|us.edu.pl| |marekzdebel|us.edu.pl

Exemptions in tax repayment in the light of the Tax Statute draft law

Tax payment should proceed in the way and terms
determined by tax law regulations. In certain situations,
the tax payer is, however, not able to fulfill these
requirements. If it is justified by his very important affair
or public interest, he can apply for an exemption in
repayment. Both the binding regulations in tax statute
and the draft law of the new tax statute allow such a
possibility. The suggested regulations, however, differ in
certain, even essential questions from the binding
provisions. It requires carrying out an in-depth analysis of
the objective solutions.
 

Download article
Keywords: tax; tax statute; tax exemption; repayment; obliged

References

Adamiak, B., Borkowski, J., Mastalski, R., Zubrzycki, J. (2003). Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa.
Bartosiewicz, A., Kubacki, R. (2007). Ulgi płatnicze w świetle wartości konstytucyjnych, Monitor Podatkowy, 12.
Brzeziński, B. (1999). Prawo podatkowe, Toruń.
Brzeziński, B., Kalinowki, M., Olesińska, A., Masternak, M., Orłowski, J. (2007). Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń.
Dzwonkowski, H. (red.). (2019). Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa.
Gomułowicz, A., Małecki, J. (1998). Podatki i prawo podatkowe, Poznań.
Guzek, L. (2002). Umorzenie zaległości podatkowej a kognicja NSA, Monitor Podatkowy, 2.
Lipiec-Warzecha, I. (2020). Komentarz do art. 55 ustawy o finansach publicznych, LEX/el.
Mastalski, R. (1998). Prawo podatkowe — część ogólna, Warszawa.
Morawski, W. (2003). Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym, Gdańsk.
Nykiel, W. (2002). Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa.
Pomorski, P. (2008). System ulg w spłacie należności podatkowych w świetle przepisów ordynacji podatkowej. W: Kucia-Guściora, B., Munch,
M., Bielecki, L., Krukowski, A. (red.), Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Lublin.
Popławski, M. (2005). Charakter ulg i zwolnień podatkowych będących pomocą publiczną, Monitor Podatkowy, 7.
Presnarowicz, S. (2002). Ulgi i zwolnienia uznaniowe w ordynacji podatkowej, Warszawa.
Rutkowski, B. (1998). Kompetencje uznaniowe, cz. 1, Doradca Podatnika, 25.
Ulgi w zapłacie podatków. (1999). Gazeta Prawna, 1(79), s. 7.
Zdebel, M. (2011). Public interest as a prerequisite for remission of tax obligations. Silesian Journal of Legal Studies, Contents vol. 3, Katowice.
Zdebel, M. (2015). Udzielanie ulg w płatności podatków przez samorządowe organy podatkowe. W: Patrzałek, L., Kociemska, M. (red.),
Finanse samorządu terytorialnego, Wrocław.

Article price
4.00
Journal of Business Law 3/2020
15.00
As file to download
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription