Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.1
Alojzy Z. Nowak ORCID: 0000-0001-5382-6234 , e-mail: anowak|wz.uw.edu.pl| |anowak|wz.uw.edu.pl

Poland's development dilemmas in the light of the New Structural Economics

The article presents the point of view related to the decisive factors and conditions that may determine the success of Poland's modernization. The role of industrial and structural policy is underlined, based on the theory of the New Structural Economics, developed by the Chinese Professor Justin Yifu Lin of Beijing University and his academic environment, including scholars from the Faculty of Management of the University of Warsaw. Regarding the challenges for a more innovative economy, some conditions and problems occurring on the Polish road to the absorption of innovative activities have been presented. It was found that the building of innovative potential of the Polish economy should not be restricted to only technical and economic processes. Instead, there are social and cultural prerequisites as well. For example, social capital also largely determines the ability of the economy to create and absorb innovation.

Download article
Keywords: New Structural Economics; structural policy; Plan of Responsible Development; hyper globalization; new development paradigm; innovative economy

References

Bibliografia/References

Buera, F. J., Shin, Y. (2010). Financial Frictions and the Persistence of History: A Quantitative Exploration. Journal of Political Economy, 121(2), 221–272. https://doi.org/10.3386/w16400

Jędrzejczak, G., Sterniczuk, H. (2019). Innowacyjność — polski problem rozwojowy. Doganianie Zachodu w warunkach nieciągłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania UW.

Lagarde, Ch. (2019). President of the European Central Bank (ECB) addresses the 29th Frankfurt European Banking Congress in Frankfurt, Germany, Nov. 22. https://www.ecb.europa.eu' https://www.ecb.europa.eu (2.12.2019).

Lin, J. Y. (2009). Economic Development and Transition: Thought, Strategy and Viability. Cambridge: Cambridge University Press.

Lin, J. Y., Nowak, A. Z. (red.). (2018). Nowa polityka strukturalna w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW. https://doi.org/10.7172/978-83-65402-93-6.2018.wwz.11

Mazzucato, M. (2016). Przedsiębiorcze państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.

Mączyńska, E. (2019). PKB powinien być środkiem, a nie celem. Obserwator Finansowy, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/pkb-powinien-byc-srodkiem-a-nie-celem/ (18.11.2019).

Morawiecki, M. (2016). Przedmowa. W: M. Mazzucato. Przedsiębiorcze Państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.

Nowak, A. Z., Zalega, T. (red.). (2019). Makroekonomia. Warszawa: PWE.

Putnam, R. D., Leonardi, R., Nanetti, R. Y. (1995). Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Price of the magazine number
14.00
Subscription
83.00 €
75.00
get subscription