Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.1
Alojzy Z. Nowak ORCID: 0000-0001-5382-6234 , e-mail: anowak|wz.uw.edu.pl| |anowak|wz.uw.edu.pl

Polskie dylematy rozwojowe w świetle Nowej Ekonomii Strukturalnej

W artykule zaprezentowano punkt widzenia związany z decydującymi czynnikami i warunkami mogącymi przesądzić o sukcesie modernizacyjnym Polski. Podkreślono rolę polityki przemysłowej i strukturalnej w oparciu o teorię Nowej Ekonomii Strukturalnej, której autorem jest chiński profesor Uniwersytetu Pekińskiego Justin Yifu Lin oraz jego środowisko naukowe, w tym naukowcy z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Na tle wyzwań dla bardziej innowacyjnej gospodarki przedstawiono pewne uwarunkowania i problemy występujące na polskiej drodze do absorpcji działań innowacyjnych. Stwierdzono, że budowania potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki nie należy sprowadzać tylko do procesów techniczno-ekonomicznych. Są jeszcze społeczne i kulturowe uwarunkowania. Na przykład, kapitał społeczny w dużej mierze także determinuje zdolność gospodarki do tworzenia i absorpcji innowacji.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: Nowa Ekonomia Strukturalna; polityka strukturalna; Plan Odpowiedzialnego Rozwoju; hiperglobalizacja; nowy paradygmat rozwojowy; innowacyjna gospodarka

Bibliografia

Bibliografia/References

Buera, F. J., Shin, Y. (2010). Financial Frictions and the Persistence of History: A Quantitative Exploration. Journal of Political Economy, 121(2), 221–272. https://doi.org/10.3386/w16400

Jędrzejczak, G., Sterniczuk, H. (2019). Innowacyjność — polski problem rozwojowy. Doganianie Zachodu w warunkach nieciągłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania UW.

Lagarde, Ch. (2019). President of the European Central Bank (ECB) addresses the 29th Frankfurt European Banking Congress in Frankfurt, Germany, Nov. 22. https://www.ecb.europa.eu' https://www.ecb.europa.eu (2.12.2019).

Lin, J. Y. (2009). Economic Development and Transition: Thought, Strategy and Viability. Cambridge: Cambridge University Press.

Lin, J. Y., Nowak, A. Z. (red.). (2018). Nowa polityka strukturalna w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW. https://doi.org/10.7172/978-83-65402-93-6.2018.wwz.11

Mazzucato, M. (2016). Przedsiębiorcze państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.

Mączyńska, E. (2019). PKB powinien być środkiem, a nie celem. Obserwator Finansowy, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/pkb-powinien-byc-srodkiem-a-nie-celem/ (18.11.2019).

Morawiecki, M. (2016). Przedmowa. W: M. Mazzucato. Przedsiębiorcze Państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.

Nowak, A. Z., Zalega, T. (red.). (2019). Makroekonomia. Warszawa: PWE.

Putnam, R. D., Leonardi, R., Nanetti, R. Y. (1995). Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę