Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.5.5

Suspension of the shareholder's right to vote because of a conflict of interest

The subject of the article is a right of shareholder to vote during general meeting. The author concerns the interpretation of article 413 § 1 of The Commercial Company Code. The law regulates that the shareholder may not, in person or by proxy, or as a proxy of another person, vote on resolutions on his liability towards the company on any account, including the granting of approval of performance of his duties, release from an obligation towards the company or a dispute between him and the company. The author highlights a personal and material scopes of this regulation and its affects the validity of resolution of the general assembly.

Keywords: right to vote; shareholder

References

Bieniak, M. (2020). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer,
R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
Cern, G. (2010), Podejmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych, Sopot: Arche.
Chomiuk, M. (2020). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
Czepita, S., Kuniewicz, Z. (2008), Zakres podmiotowy wyłączenia od udziału w głosowaniu na zgromadzeniu spółki kapitałowej, Przegląd Prawa
Handlowego, 9.
Dziurzyński, T., Fenichel, Z., Honzatko, M. (1999). Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź: Księgarnia Naukowa s. c.
Frąckowiak, J. (2001). W: K. Kruczalak (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: LesixNexis.
Kidyba, A. (2015), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, t. 2.
Krysik, A. (2020). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
Michalski, M. (2010). Spółka akcyjna, Warszawa: Wolters Kluwer.
Naworski, J. P. (2003). W: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski (red.), Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka akcyjna i przepisy karne,
LesixNexis, Warszawa, t. 1.
Opalski, A. (2016). W: S. Sołtysiński (red.), System prawa prywatnego, t. 17B, Prawo spółek kapitałowych, Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk
Prawnych PAN.
Pabis, R. (2020). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer,
R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C. H. Beck.
Piotrowska, A., Mikuła, A. (2003). Wyłączenie i ograniczenie prawa głosu w spółce akcyjnej, Przegląd Prawa Handlowego, 6.
Popiołek, W. (2009). W: J. A. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
Rodzynkiewicz, M. (2009). Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: LexisNexis.
Spyra, M. (2007). W: S. Włodyka (red.), System prawa handlowego, t. 2B, Prawo spółek handlowych, Warszawa: C.H. Beck.
Szumański, A. (2008). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, Warszawa: C.H. Beck, t. 3.

Article price
4.00
Journal of Business Law 5/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
83.00 €
75.00
get subscription