Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

The list of reviewers

The list of reviewers 2021

 

t. LXII, nr 12/2021

 

 

Dr Katarzyna Antolak-Szymanski (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)

Dr hab. Kamil Antonówprof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Renata Babińska-Góreckaprof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Dr Tomasz Bakalarz (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Krzysztof Baran (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Michał Barański (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

SSN Bohdan Bieniek (Sąd Najwyższy)

Dr Renata Borek-Buchajczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr Justyna Czerniak-Swędzioł (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak, prof. WSH (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)

Dr hab. Antoni Dral, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr Anna Dubowik (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Dorota Dzienisiuk (Uniwersytet Warszawski)

Dr Izabela Florczak (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Dr Barbara Godlewska-Bujok (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Mgr Gabriela Gospodarek (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Zbigniew Góral (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Piotr Grzebyk (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Zbigniew Hajn (Uniwersytet Łódzki)

Dr Andrzej Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)

Sędzia Jarosław Jankowiak (Sąd Rejonowy w Poznaniu)

Dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Jan Klimek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Prof. dr hab. Daniel Eryk Lach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Tomasz Lasocki (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Monika Latos-Miłkowska, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego)

Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. SWPS (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)

Prof. dr hab. Teresa Liszcz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr Maciej Łaga (Uniwersytet Gdański)

Dr Agata Ludera-Ruszel (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr hab. Dariusz Makowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr Eliza Maniewska (Uniwersytet Warszawski)

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska (Uniwersytet Wrocławski)

Dr Błażej Mądrzycki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr Małgorzata Mędrala (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Leszek Mitrus (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Anna Musiała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. Monika Nowak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr Kamila Naumowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. Paweł Nowik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dr hab. Tomasz Niedziński (Uniwersytet Warszawski)

Dr Wojciech Ostaszewski (Uniwersytet Warszawski)

Dr Marta Otto (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Radosław Pacud, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Dr hab. Magdalena Paluszkiewicz, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Dr Anna Piszczek (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Piotr Prusinowski (Uniwersytet Warmińsko--Mazurski w Olsztynie)

Dr Ariel Przybyłowicz (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Michał Raczkowski (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Dr Anna Reda-Ciszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Dr Magdalena Rycak (Uczelnia Łazarskiego)

Dr Mikołaj Rylski (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Walerian Sanetra (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Michał Skąpski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Jakub Stelina (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Karolina Stopka (Uniwersytet Wrocławski)

Barbara Surdykowska (Biuro Eksperckie KK NSZZ „Solidarność”)

Dr Jakub Szmit (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Herbert Szurgacz (Uniwersytet Wrocławski)

Dr Michał Szypniewski (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Justyna Świątek-Rudoman (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)

Prof. dr hab. Barbara Wagner (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego)

Dr Dominik Wajda (Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego)

Dr hab. Wioletta Witoszko, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Jerzy Wratny (Polska Akademia Nauk)

Dr hab. Teresa Wyka, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Alina Wypych-Żywicka, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Dr Maciej Jakub Zieliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Agnieszka Zwolińska (Uniwersytet Warszawski)