Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Lista recenzentów

 • Prof. dr hab. Krzysztof Baran, Uniwersytet Jagielloński (Polska)
 • Dr Maria Bosak-Sojka, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
 • Prof. David Cabrelli, School of Law, University of Edinburgh (UK) 
 • Prof. dr hab. Bogusław Cudowski, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
 • Dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak, Szkoła Wyższa HUMANITAS w Sosnowcu (Polska)
 • Dr hab. Antoni Dral, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
 • Dr hab. Dorota Dzienisiuk, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Dr Izabela Florczak, Uniwersytet Łódzki (Polska) 
 • Dr Barbara Godlewska-Bujok, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Góral, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Hajn, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • Prof. Bettina Hummer, Université de Lausanne (Szwajcaria)
 • Dr Katarzyna Jaworska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)
 • Dr hab.  Daniel Eryk Lach, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
 • Dr Tomasz Lasocki, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Dr hab. Monika Latos-Miłkowska, Akademia Leona Koźmińskiego (Polska)
 • Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. SWPS, Uniwersytet SWPS w Warszawie (Polska)
 • Prof. dr hab. Teresa Liszcz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska) 
 • Prof. Andriej Łusznikow, P.G. Demidov University in Yaroslavl (Rosja)
 • Prof. Helga Oberloskamp, Higher Vocational College in Cologne (Niemcy)
 • Dr Wojciech Ostaszewski, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Dr Anna Piszczek, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • Dr Ariel Przybyłowicz, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
 • Prof. Marlene Schmit, Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt am Main (Niemcy) 
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Uniwersytet Jagielloński (Polska)
 • Dr Anja Steiner, The Social Insurance Court in Bayreuth (Niemcy)
 • Prof. dr hab. Jakub Stelina, Uniwersytet Gdański (Polska)
 • Prof. dr hab. Herbert Szurgacz, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
 • Prof. Charles T. Szymanski, Michigan State University College of Law, Vytautas Magnus University, Kaunas (Litwa)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
 • Dr Justyna Świątek-Rudoman, Uniwersytet Gdański (Polska)
 • Prof. dr hab. Barbara Wagner, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego (Polska)
 • Dr Agnieszka Zwolińska, Uniwersytet Warszawski (Polska)