Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Lista recenzentów

Lista recenzentów miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” w 2019 r.

 • prof. dr hab. Krzysztof Baran (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Maria Bosak-Sojka (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prof. dr hab. Bogusław Cudowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak (Szkoła Wyższa HUMANITAS w Sosnowcu)
 • dr hab. prof. UR Antoni Dral (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Dorota Dzienisiuk (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Izabela Florczak (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Barbara Godlewska-Bujok (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Zbigniew Góral (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Zbigniew Hajn (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Katarzyna Jaworska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. prof. UAM Daniel Eryk Lach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Tomasz Lasocki (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Monika Latos-Miłkowska (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • dr hab. prof. SWPS Monika Lewandowicz-Machnikowska (Uniwersytet SWPS w Warszawie)
 • prof. dr hab. Teresa Liszcz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Wojciech Ostaszewski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Anna Piszczek (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Ariel Przybyłowicz (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Jakub Stelina (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Herbert Szurgacz (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Justyna Świątek-Rudoman (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Barbara Wagner (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego)
 • dr Agnieszka Zwolińska (Uniwersytet Warszawski)