Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.11.2
JEL: K31 (artykuł w języku angielskim)

An entrepreneur as an employer in the Polish legal system

In the Polish legal system there are definitely strong correlations between the legal notions of an entrepreneur and an employer, though they rarely occur jointly in specific normative solutions. Unfortunately, the far-reaching imprecision of specific regulations often raises serious doubts of an interpretive nature. It is fundamental to answer the question whether it is currently acceptable to recognize individual employing employees for a purpose other than in connection with conducted business as an employer. In-depth analysis is also required to distinguish between the notions of an entrepreneur-employer and an enterprise. The article also describes the concept of an internal employer, as well as the issue of the scope of differentiation of labour law provisions due to the characteristics of an entrepreneur-employer.

Download article
Keywords: entrepreneur; employer; Poland; enterprise

References

References

Baran, K. (2016). In: K. Baran (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Baran, K. (2018). O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych po nowelizacji prawa związkowego z 5 lipca 2018 r. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (9), 2-4.

Dziwota, K. (2007). In: J. Wantoch-Rekowski (ed.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Toruń-Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” .

Florek, L., Pisarczyk, Ł. (red.). (2011). Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: LexisNexis.

Gersdorf, M. (1997). Jeszcze w sprawie sporu o pojęcie pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2), 34-39.

Gładoch, M. (2013). Oczekiwania zmian ustawodawstwa w zakresie statusu prawnego małych pracodawców - uwagi z perspektywy organizacji pracodawców. In: G. Goździewicz (ed.), Stosunki pracy u małych pracodawców. Warszawa: Wolters Kluwer.

Goździewicz, G., Zieliński, T. (2009). In: L. Florek (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Goździewicz, G. (2013). In: G. Goździewicz (ed.), Stosunki pracy u małych pracodawców. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gudowska, B. (2011). In: B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (ed.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Hajn, Z. (1999). Status prawny organizacji pracodawców. Warszawa: C.H. Beck.

Hajn, Z. (2006). Pracodawcy i ich organizacje. In: M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (ed.), Prawo pracy RP w obliczu przemian. Warszawa: C.H. Beck.

Kaczyński, L. (1998). W sprawie jednostki organizacyjnej jako pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5), 37-41.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. (2007). Kodeks pracy (projekt), https://www.mpippp.gov.pl/prawo-pracy/projekty-kodeksow-pracy/ [accessed 12.08.2018]

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. (2018). Kodeks pracy (projekt), https://www.mpippp.gov.pl/bip/teksty-projektu-kodeksu-pracy-i-projektu-kodeksu-zbiorowego-prawa-pracy-opracowane-przez-komisje-kodyfikacyjna -prawa-pracy/ [accessed 12.08.2018].

Korus, P. (2015). In: A. Sobczyk (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Łaga, M. (2016). Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Markowska-Wolert, R. (2007). Rady pracowników - trudne początki nowego przedstawicielstwa pracowników. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (7), 18-22.

Matey-Tyrowicz, M., Zieliński, T. (ed.). (2006). Prawo pracy RP w obliczu przemian. Warszawa: C.H. Beck.

Mikołajewska-Böning, M. (2006). Ochrona interesu pracodawcy w polskim prawie pracy. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.

Piasecki, B. (2001). Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Raczkowski, M. (2019). Grupa spółek w świetle prawa pracy. Koncepcja pracodawców powiązanych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Raczyński, A. (1930). Polskie prawo pracy. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka.

Rączka, K. (2008). In: Z. Salwa (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Smusz-Kulesza, M. (2008). Pojęcie działalności gospodarczej w określeniu pracodawcy w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. In: A. Sobczyk (red.), Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy. Kraków: Friedrich Ebert Stiftung.

Sobczyk, A. (1995). Uwagi na temat praw pracodawcy w polskim prawie pracy. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, (1), 211-218.

Sobczyk, A. (2007). Rady pracowników. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Stelina, J, Tomaszewska, M., Wypych-Żywicka, A. (ed.). (2010). Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Szmit, J. (2013). Oczekiwania zmian ustawodawstwa w zakresie statusu prawnego pracowników zatrudnionych przez małych pracodawców z perspektywy związków zawodowych. In: G. Goździewicz (ed.), Stosunki pracy u małych pracodawców. Warszawa: Wolters Kluwer.

Świątkowski, A. M. (2016). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Wąż, P. (2007). Koncepcja pracodawcy rzeczywistego w świetle art. 3 KP. Monitor Prawa Pracy, (3), 120-125.

Wratny, J. (2005). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Zieliński, T. (2006). Problemy części ogólnej prawa pracy.In: M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (ed.), Prawo pracy RP w obliczu przemian. Warszawa: C.H. Beck.

Price of the magazine number
13.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription