Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.12.5
JEL: K31

Employer's representation in the sphere of performing activities within the scope of labour law

The article deals with the interpretation of Article 31 of the Labour Code regulating the issue of employer's representation in the scope of performing activities within the scope of labour law. The considerations relate to the meaning of the concept of activities within the scope of labour law, the concept of a person and a managing body, the manner of appointing another person to carry out the aforementioned activities, as well as the consequences of a subjective deficiency on the part of the employer in carrying out legal activities in the sphere of individual employment relationships.

Download article
Keywords: acts relating to labour law; the managing person or body; another destignated person; another person entrusted; representation of employer; defectiveness of legal acts

References

Bibliografia/References

Gersdorf, M. (1995). Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z 24 marca 1994 r., I PZP 5/94. Orzecznictwo Sądów Polskich, (3).

Hajn, Z. (1988). Pojęcie zakładu pracy jako podmiotu zatrudniającego. Warszawa.

Iwulski, J. i Jaśkowski, K. (1995). Ustawa o zwolnieniach grupowych. Warszawa.

Kubot, Z. (2006). Status kierownika działu personalnego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (7).

Pisarczyk, Ł i Latos-Miłkowska, M. (2005). Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. Warszawa: ABC.

Rączka, K. (2014). W: M. Gersdorf, K. Rączka i M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Tomanek, A. (2012). Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy. Warszawa: Difin.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription