Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.12.5
JEL: K31

Reprezentacja pracodawcy w sferze dokonywania czynności z zakresu prawa pracy

Artykuł dotyczy wykładni art. 31 k.p. regulującego kwestię reprezentacji pracodawcy w zakresie dokonywania czynności z zakresu prawa pracy. Autor omawia znaczenie pojęcia czynności z zakresu prawa pracy, pojęcia osoby i organu zarządzającego, sposobu dokonywania wyznaczenia innej osoby do dokonywania wyżej wymienionych czynności, a także skutków wadliwości podmiotowej po stronie pracodawcy przy dokonywaniu czynności w sferze indywidualnych stosunków pracy.

Słowa kluczowe: czynności z zakresu prawa pracy; osoba lub organ zarządzający; inna wyznaczona osoba; reprezentacja pracodawcy; wadliwość czynności prawnych

Bibliografia

Bibliografia/References

Gersdorf, M. (1995). Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z 24 marca 1994 r., I PZP 5/94. Orzecznictwo Sądów Polskich, (3).

Hajn, Z. (1988). Pojęcie zakładu pracy jako podmiotu zatrudniającego. Warszawa.

Iwulski, J. i Jaśkowski, K. (1995). Ustawa o zwolnieniach grupowych. Warszawa.

Kubot, Z. (2006). Status kierownika działu personalnego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (7).

Pisarczyk, Ł i Latos-Miłkowska, M. (2005). Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. Warszawa: ABC.

Rączka, K. (2014). W: M. Gersdorf, K. Rączka i M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Tomanek, A. (2012). Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy. Warszawa: Difin.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę