Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Lista recenzentów

 • prof. dr hab. Piotr Blaik – Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. Marek Ciesielski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Fertsch – Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. Danuta Kisperska-Moroń – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Adam Koliński – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko - Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron - Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. Agnieszka Skowrońska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Anna Sobotka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr.-Ing. Frank Straube – Technische Universität Berlin
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Maciej Szymczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • doc. dr hab. inż. Jan Szymszal – Politechnika Śląska w Katowicach
 • prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki
 • dr Marzena Walczak - Izba Celna w Warszawie