Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Lista recenzentów

 • Dr hab. inż. Agnieszka Bala-Litwiniak, Politechnika Częstochowska (Polska)
 • Dr hab. inż. Sławomir Bartosiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna (Polska)
 • Prof. dr hab. Piotr Blaik, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (Polska)
 • Dr hab. inż. Marian Brzeziński, Wojskowa Akademia Techniczna (Polska)
 • Prof. dr hab. Marek Ciesielski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska)
 • Prof. Ľudovít Dobrovský, Ph.D., Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Czechy)
 • Dr Pietro Evangelista, School of Business and Management, Lappeenranta University of Technology (Finlandia)
 • Prof. dr hab. Marek Fertsch, Politechnika Poznańska (Polska)
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń, Akademia Marynarki Wojennej (Polska)
 • Prof. dr hab. inż. Jan Figurski, Wojskowa Akademia Techniczna (Polska)
 • Dr hab. inż. Tadeusz Frączek, Politechnika Częstochowska (Polska)
 • Dr hab. inż. Roland Jachimowski, Politechnika Warszawska (Polska)
 • Dr hab. Tomasz Jałowiec, Akademia Sztuki Wojennej (Polska)
 • Dr inż. Edyta Kardas, Politechnika Częstochowska (Polska)
 • Prof. dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska)
 • Dr hab. inż. Michał Kłodawski, Politechnika Warszawska (Polska)
 • Dr inż. Adam Koliński, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu (Polska)
 • Prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu (Polska)
 • Dr hab. Zdzisław Kurasiński, Wojskowa Akademia Techniczna (Polska)
 • Dr hab. Paweł Lesiak, Szkoła Główna Handlowa (Polska)
 • Dr hab. inż. Konrad Lewczuk, Politechnika Warszawska (Polska)
 • Dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, Uniwersytet Opolski (Polska)
 • Dr inż. Joanna Michalik, Politechnika Częstochowska (Polska)
 • Prof. ing. Vladimir Modrák, Csc., Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)
 • Prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko, Politechnika Białostocka (Polska)
 • Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, Politechnika Częstochowska (Polska)
 • Dr hab. Wojciech Nyszk, Akademia Sztuki Wojennej (Polska)
 • Dr inż. Joanna Rut, Politechnika Opolska (Polska)
 • Dr hab. inż Adam Sadowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • Dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska, Politechnika Częstochowska (Polska)
 • Prof. dr hab. Czesław Skowronek, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach (Polska)
 • Prof. dr hab. Agnieszka Skowrońska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska)
 • Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Polska)
 • Prof. dr.-Ing. Frank Straube, Technische Universität Berlin (Niemcy)
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska)
 • Prof. dr hab. Maciej Szymczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik, Politechnika Łódzka (Polska)
 • Doc. dr hab. inż. Jan Szymszal, Politechnika Śląska w Katowicach (Polska)
 • Dr hab. inż. Andrzej Świderski, Instytut Transportu Samochodowego (Polska)
 • Dr hab. Artur Świerczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska)
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Cobro, Instytut Badawczy Opakowań (Polska)
 • Dr hab. Blanka Tundys, Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 • Prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • Dr Marzena Walczak, Izba Celna w Warszawie (Polska)
 • Dr hab. Tadeusz Waściński, Wojskowa Akademia Techniczna (Polska)
 • Dr hab. Jolanta Żak, Politechnika Warszawska (Polska)