Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.12.4
JEL: L91, R40

Assessment of the impact of road infrastructure development on the functioning of selected transport sector enterprises — survey research

The development infrastructure is essential to the country's development, and in particular has a significant impact on transportation. Likewise, transportation infrastructure is a key component of economic development at all levels. It promotes personal well-being and economic growth. It also plays a key role in the development of transportation services being a determinant of performance from the transportation sector. The purpose of the article is to present the impact of road infrastructure development and the economic situation on the performance of selected transportation companies. A total of more than 100 entrepreneurs operating in the transport services sector, who had been in the market for a period from one year to more than 21 years, participated in the study. A diagnostic survey was conducted and the results were developed through the use of statistical methods, including selected non-parametric tests (Mann–Whitney U, Kruskal– –Wallis H) and a correlation study. This allowed verification of the opinions of company representatives as to the quality of road infrastructure and its impact on the development of the industry over the years.

Download article
Keywords: road infrastructure development; transportation; entrepreneurial research

References

Dyr., T., & Dyr., J. (2019). Trendy rozwoju transportu w Polsce i w Unii Europejskiej. TTS Technika Transportu Szynowego, 26(6), 8–18.

Forum Obywatelskiego Rozwoju. (2022). Którędy Droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce. https://for.org.pl/upload/File/prezentacje/PrezentacjaKtoredydrogaFINAL.pdf

GDDKIA. (2022). Aktualna sytuacja na drogach. https://www.gov.pl/web/gddkia/aktualna-statystyka-drogowa2

Lejda, K. (2014). Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Letkiewicz, A. (2014). Uwarunkowania i narzędzia zwiększania efektywności przedsiębiorstw transportu drogowego w sieciach międzyorganizacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, (53), 83–102.

Majecka, B. (2012). Uwarunkowania zachowań przedsiębiorstw transportu samochodowego na rynku przewozów rzeczy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, (9), 152–162.

Misztal, A. (2020). Podatki środowiskowe a zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw transportowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (1), 32–40. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.1.5

Neider, J. (2015). Leksykon: Transport, spedycja, logistyka. Polska Izba Spedycji i Logistyki.

Rolbiecki, R. (2011). Wpływ otoczenia prawno-instytucjonalnego na warunki rozwoju przedsiębiorstw transportowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, (41), 7–20.

Statista.com. (2022). www.statista.com (pobrano 28.10.2022).

Stokłosa, J. (2011). Transport intermodalny. Technologia i organizacja. Innovatio Press.

Zboiński, K. (2011). Infrastruktura transportowa systemu logistycznego Polski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription