Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.12.4
JEL: L91, R40

Ocena oddziaływania rozwoju infrastruktury drogowej na funkcjonowanie wybranych przedsiębiorstw sektora transportowego — badania sondażowe

Rozwój infrastrukturalny jest zasadniczy dla rozwoju państwa, a zwłaszcza ma istotny wpływ na transport. Podobnie infrastruktura transportowa jest kluczowym składnikiem rozwoju gospodarczego na wszystkich płaszczyznach. Sprzyja ona dobrobytowi osobistemu i wzrostowi gospodarczemu. Odgrywa również kluczową rolę w rozwoju usług transportowych, będąc czynnikiem determinującym wyniki z sektora transportowego. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu stanu infrastruktury drogowej i sytuacji gospodarczej na funkcjonowanie wybranych przedsiębiorstw transportowych. W badaniach wzięło udział łącznie ponad 100 przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze usług transportowych, którzy byli obecni na rynku przez okres od roku do ponad 21 lat. Przeprowadzono sondaż diagnostyczny, a jego wyniki zostały opracowane z zastosowaniem metod statystycznych, m.in. wybranych testów nieparametrycznych (U Manna– Whitneya, H Kruskala–Wallisa), oraz badania korelacji. Pozwoliło to na weryfikację opinii przedstawicieli firm co do jakości infrastruktury drogowej i jej wpływu na rozwój branży na przestrzeni lat.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: rozwój infrastruktury drogowej; transport; badania przedsiębiorców

Bibliografia

Dyr., T., & Dyr., J. (2019). Trendy rozwoju transportu w Polsce i w Unii Europejskiej. TTS Technika Transportu Szynowego, 26(6), 8–18.

Forum Obywatelskiego Rozwoju. (2022). Którędy Droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce. https://for.org.pl/upload/File/prezentacje/PrezentacjaKtoredydrogaFINAL.pdf

GDDKIA. (2022). Aktualna sytuacja na drogach. https://www.gov.pl/web/gddkia/aktualna-statystyka-drogowa2

Lejda, K. (2014). Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Letkiewicz, A. (2014). Uwarunkowania i narzędzia zwiększania efektywności przedsiębiorstw transportu drogowego w sieciach międzyorganizacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, (53), 83–102.

Majecka, B. (2012). Uwarunkowania zachowań przedsiębiorstw transportu samochodowego na rynku przewozów rzeczy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, (9), 152–162.

Misztal, A. (2020). Podatki środowiskowe a zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw transportowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (1), 32–40. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.1.5

Neider, J. (2015). Leksykon: Transport, spedycja, logistyka. Polska Izba Spedycji i Logistyki.

Rolbiecki, R. (2011). Wpływ otoczenia prawno-instytucjonalnego na warunki rozwoju przedsiębiorstw transportowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, (41), 7–20.

Statista.com. (2022). www.statista.com (pobrano 28.10.2022).

Stokłosa, J. (2011). Transport intermodalny. Technologia i organizacja. Innovatio Press.

Zboiński, K. (2011). Infrastruktura transportowa systemu logistycznego Polski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę