Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Environmental characterisation of product manufacturing and identification of key substances using LCA

This publication presents the options of life cycle assessment in terms of categorisation of the environmental characteristics of a product achieved through the analytical methods used, as well as in terms of the identification of harmful substances along with the route of emission into the environment. These emissions are linked to specific products, processes and even the raw materials necessary for the production of the materials studied. The knowledge gained in this way makes it possible to carry out environmental optimisation by replacing and correcting processes, materials or raw materials characterised by such negative emissions, as well as increasing the share of components with a positive character of the generated impacts.

The aim of the study was to determine the specific impacts of a product while indicating the substances responsible and identifying the processes that generate them throughout the product life cycle. Precise verification of the environmental damage caused by a product system allows specific preventive measures to be taken. The indirect aim of the study was to make it possible to determine corrective steps for the product by identifying areas that are particularly exposed to negative environmental effects from the product and thus make it possible to perform environmental optimisation. The results obtained can be particularly useful in the implementation of eco-design, as well as in planning future versions of the device. Carrying out a detailed LCA analysis enables an in-depth understanding of the nature of product manufacturing, as well as presenting the capabilities of the research method. Furthermore, in each of the stages identified, important aspects can be demonstrated which should be continuously improved through various measures as part of a continuous quality improvement process, regardless of the hierarchy of the phases of the product life cycle.

Keywords: life cycle assessment; product optimization

References

Bibliografia/References

 

Adamczyk, W., Nitkiewicz, T. (2008). DEA-Based Supporting Methods for Using LCA Results in Decision-Making Process in Companies. W: Y. -H. Lee, H. Shin (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence: Proceedings, Vol. 2, (606–610), Suwon: University of Suwon.

Adamczyk, W., Nitkiewicz, T., Rychwalski, M. (2013). Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 7–15.

Ciroth, A., Franze, J. (2011). LCA of an Ecolabeled Notebook, Consideration of Social and Environmental Impacts Along the Entire Life Cycle. Berlin: GreenDeltaTC.

Czaplicka, K., Bojarska-Kraus, M., Świądrowski, J. (2002). Analiza cyklu życia (LCA) odbiornika telewizyjnego. Materiały konferencyjne — II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia w Elektronice” (98–105). Warszawa: Przemysłowy Instytut Elektroniki.

Goedkoop, M., Oele, M., Leijting J., Ponsioen, T., Meijer, E. (2013). Introduction to LCA with SimaPro. Netherlands: Pré Consultants.

Jeszka, A. (2014). Logistyka zwrotna, potencjał, efektywność, oszczędności. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Jolliet, O., Margni, M., Charles, R., Humbert, S., Payet, J., Rebitzer, G., Rosenbaum, R. (2003). IMPACT 2002+: A New Life Cycle Impact Assessment Methodology. The International Journal of Life Cycle Assessment, 8(6), 324-330. https://doi.org/10.1007/BF02978505

Lysenko-Ryba, K. (2015). Logistyka zwrotna jako źródło korzyści konkurencyjnych. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (249).

Nitkiewicz, T. (2011). Integrating Environmental Aspects into Decision-Making Process in Companies — Hybrid LCA Approach. W: R. Oczkowska, B. Mikuła (red.), Knowledge, Economy, Society: Challenges of the Contemporary World (469–486). Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics.

Puzio, E. (2018). The significance of reverse logistics for the waste management system. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, (78).

Rychwalski, M. (2013). Modelowanie cech ekologicznych wyrobów i usług. W: W. Adamczyk (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw (167–171). Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”.

Rychwalski, M. (2014). Computer-Aided Life Cycle Analysis for a Metal Container. W: A. Cholewa-Wójcik, A. Kawecka (red.), Innovations in Product Development and Packaging (165–177), Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics.

Rychwalski, M. (2019). Rozwój jakości środowiskowej wyrobu z uwzględnieniem wpływu przepisów bezpieczeństwa na przykładzie zasilacza komputerowego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (7), 8–19.

Rychwalski, M. (2020). Analiza cyklu życia w zarządzaniu produktem. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wawak, S. (2004). Zarządzanie przez jakość. W: M. Romanowska, M. Jarosiński, G. Gierszewska, Z. Janowska, B. Nogalski, A. Stabryła, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Z. Dworzecki, A. Fornalczyk, J. Jeżak, J. Cygler, E. Kuczmera-Ludwiczyńska, G. Leśniak-Łebkowska, W. Rogowski, A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Leksykon zarządzania. Warszawa: Difin.

Wojnarowska, M. (2018). Etykietowanie środowiskowe w Gospodarce w Obiegu Zamkniętym. W: W. Wasiak (red.), Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym: wybrane problemy (62–73). Warszawa: Polska Izba Opakowań.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
158.00 €
119.00
get subscription