Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Charakterystyka środowiskowa wytwarzania produktu i identyfikacja kluczowych substancji z wykorzystaniem LCA

Niniejsza publikacja przedstawia możliwości oceny cyklu życia produktu w zakresie kategoryzacji jego charakterystyki środowiskowej dokonywanej przy użyciu metod analitycznych, a także w zakresie identyfikacji szkodliwych substancji oraz ich emisji do środowiska. Emisje te powiązano z konkretnymi produktami, procesami, a nawet surowcami koniecznymi do wytworzenia badanych materiałów. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwala na dokonanie optymalizacji środowiskowej poprzez zastępowanie i korygowanie procesów, materiałów lub surowców charakteryzujących się takimi negatywnymi emisjami, a także zwiększanie udziału składowych o pozytywnym charakterze generowanych oddziaływań.

Celem badania było wyznaczenie szczegółowych oddziaływań produktu wraz z wykazaniem odpowiedzialnych substancji oraz zidentyfikowanie generujących je procesów w trakcie całego cyklu życia produktu. Dokładna weryfikacja szkód środowiskowych wywoływanych przez system produktu pozwala na podejmowanie konkretnych kroków zapobiegawczych. Celem pośrednim pracy było umożliwienie wyznaczenia kroków naprawczych dla produktu poprzez wskazanie obszarów szczególnie narażonych na negatywne skutki środowiskowe ze strony produktu i tym samym umożliwienie wykonania optymalizacji środowiskowej. Uzyskane wyniki mogą być szczególnie przydatne do ekoprojektowania, a także przy planowaniu kolejnych wersji urządzenia. Wykonanie szczegółowej analizy LCA pozwala na dogłębne poznanie charakteru wytwarzania produktu, a także na przedstawienie możliwości metody badawczej. Co więcej, na każdym z etapów można wykazać istotne aspekty, które na drodze różnorodnych działań powinno się stale ulepszać w ramach ciągłej poprawy jakości, niezależnie od hierarchii faz cyklu życia wyrobu.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ocena cyklu życia; optymalizacja produktu

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Adamczyk, W., Nitkiewicz, T. (2008). DEA-Based Supporting Methods for Using LCA Results in Decision-Making Process in Companies. W: Y. -H. Lee, H. Shin (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence: Proceedings, Vol. 2, (606–610), Suwon: University of Suwon.

Adamczyk, W., Nitkiewicz, T., Rychwalski, M. (2013). Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 7–15.

Ciroth, A., Franze, J. (2011). LCA of an Ecolabeled Notebook, Consideration of Social and Environmental Impacts Along the Entire Life Cycle. Berlin: GreenDeltaTC.

Czaplicka, K., Bojarska-Kraus, M., Świądrowski, J. (2002). Analiza cyklu życia (LCA) odbiornika telewizyjnego. Materiały konferencyjne — II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia w Elektronice” (98–105). Warszawa: Przemysłowy Instytut Elektroniki.

Goedkoop, M., Oele, M., Leijting J., Ponsioen, T., Meijer, E. (2013). Introduction to LCA with SimaPro. Netherlands: Pré Consultants.

Jeszka, A. (2014). Logistyka zwrotna, potencjał, efektywność, oszczędności. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Jolliet, O., Margni, M., Charles, R., Humbert, S., Payet, J., Rebitzer, G., Rosenbaum, R. (2003). IMPACT 2002+: A New Life Cycle Impact Assessment Methodology. The International Journal of Life Cycle Assessment, 8(6), 324-330. https://doi.org/10.1007/BF02978505

Lysenko-Ryba, K. (2015). Logistyka zwrotna jako źródło korzyści konkurencyjnych. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (249).

Nitkiewicz, T. (2011). Integrating Environmental Aspects into Decision-Making Process in Companies — Hybrid LCA Approach. W: R. Oczkowska, B. Mikuła (red.), Knowledge, Economy, Society: Challenges of the Contemporary World (469–486). Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics.

Puzio, E. (2018). The significance of reverse logistics for the waste management system. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, (78).

Rychwalski, M. (2013). Modelowanie cech ekologicznych wyrobów i usług. W: W. Adamczyk (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw (167–171). Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”.

Rychwalski, M. (2014). Computer-Aided Life Cycle Analysis for a Metal Container. W: A. Cholewa-Wójcik, A. Kawecka (red.), Innovations in Product Development and Packaging (165–177), Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics.

Rychwalski, M. (2019). Rozwój jakości środowiskowej wyrobu z uwzględnieniem wpływu przepisów bezpieczeństwa na przykładzie zasilacza komputerowego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (7), 8–19.

Rychwalski, M. (2020). Analiza cyklu życia w zarządzaniu produktem. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wawak, S. (2004). Zarządzanie przez jakość. W: M. Romanowska, M. Jarosiński, G. Gierszewska, Z. Janowska, B. Nogalski, A. Stabryła, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Z. Dworzecki, A. Fornalczyk, J. Jeżak, J. Cygler, E. Kuczmera-Ludwiczyńska, G. Leśniak-Łebkowska, W. Rogowski, A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Leksykon zarządzania. Warszawa: Difin.

Wojnarowska, M. (2018). Etykietowanie środowiskowe w Gospodarce w Obiegu Zamkniętym. W: W. Wasiak (red.), Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym: wybrane problemy (62–73). Warszawa: Polska Izba Opakowań.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę