Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Investment activity of companies operating in the logistic sector in Poland in the years 2010–2017

The aim of the article is to analyze and evaluate the investment activity of logistics companies in Poland. In the publication used published GUS data characterizing the functioning of logistics companies in 2010–2017, in particular their activity in the area of investment in fixed assets. The empirical analysis were based on selected economic indicators: the rate of investment intensity, the value of capital expenditures for the purchase of fixed assets dynamics of this value.

Download article
Keywords: logistics companies; investments activity; investment intensity indicator

References

Bibliografia/References

Fechnera I, Szyszko G, (2018). Logistyka w Polsce, RAPORT 2017

GUS (2018), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 r., www.stat.gov.pl

Jaworek M., Kuzel M. (2013). Aktywność inwestycyjna największych przedsiębiorstw w Polsce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 155.

Karaszewski (red.) (2012). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, Toruń: Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”.

Lisowska R. (2013). Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Merło P. (2014). Rola polityki podatkowej państw w kształtowaniu poziomu inwestycji rzeczowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Studia BAS 1(37).

Rębilas R. (2014). Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.

Różański J. (2006). Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Warszawa: Difin.

Starzyńska D. (2017). Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych działających w sektorze MSP w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 6.

Article price
4.00
Material Economy and Logistics 1/2020
15.00
As file to download
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription