Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw logistycznych w Polsce w latach 2010–2017

Celem artykułu jest analiza i ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw logistycznych w Polsce. W opracowaniu wykorzystano publikowane dane GUS charakteryzujące funkcjonowanie przedsiębiorstw logistycznych w latach 2010–2017, w szczególności ich aktywność w obszarze inwestycji w środki trwałe. Przeprowadzona analiza została oparta na wybranych wskaźnikach ekonomicznych dot. działalności inwestycyjnej. Wykorzystano m.in. takie zmienne jak wartość i dynamikę nakładów na zakup środków trwałych oraz wskaźniki intensywności inwestowania.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa logistyczne; inwestycje rzeczowe; wskaźnik intensywności inwestowania

Bibliografia

Bibliografia/References

Fechnera I, Szyszko G, (2018). Logistyka w Polsce, RAPORT 2017

GUS (2018), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 r., www.stat.gov.pl

Jaworek M., Kuzel M. (2013). Aktywność inwestycyjna największych przedsiębiorstw w Polsce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 155.

Karaszewski (red.) (2012). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, Toruń: Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”.

Lisowska R. (2013). Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Merło P. (2014). Rola polityki podatkowej państw w kształtowaniu poziomu inwestycji rzeczowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Studia BAS 1(37).

Rębilas R. (2014). Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.

Różański J. (2006). Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Warszawa: Difin.

Starzyńska D. (2017). Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych działających w sektorze MSP w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 6.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę