Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.9.2
JEL: I30, H12, M11, O32
Sabina Kauf ORCID: 0000-0002-5978-4490 , e-mail: skauf|uni.opole.pl| |skauf|uni.opole.pl
Jacek Szołtysek ORCID: 0000-0003-3266-0241 , e-mail: szoltysek|uekat.pl| |szoltysek|uekat.pl

Logistics as a factor of well-being for a new generation

The article carries out an argument justifying the stabilizing role of logistics in achieving well-being in a period of surprising and unexpected changes. The arguments presented are based on time-varying relations between logistics and well-being as well as on the reactivity of logistics to changes in the environment.

Download article
Keywords: logistics; welfare; stabiliser; pandemic

References

Bibliografia/References

Banaszyk, P., Kauf, S., Szołtysek, J. (2021). Logistyka jako czynnik dobrostanu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bolwig, S., Ponte, S., du Toit, A., Riisgaard, L., Halberg, N. (2010). Integrating Poverty and Environmental Concerns into Value-Chain Analysis: A Conceptual Framework. Development Policy Review, 28(2). https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2010.00480.x

Brzeziński, M. (2008). Podstawy teorii logistyki. Systemy Logistyczne Wojsk, (34).

Campling, L., Selwyn, B. (2018). Value chains and the world economy: genealogies and reformulations. W: A. Nölke, C. May (eds), Handbook of the International Political Economy of the Corporation. London: E. Elgar Publishing.

Carroll, A. B. (1991). The piramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4). https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G

Chaberek, M. (2020). Ład gospodarczy w gospodarowaniu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Chaberek, M., Karwacka G. (2009). Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prakseologicznych zasad dobrej roboty. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, XL(391).

Geekweek (2020). Małe roboty dostawcze podbijają amerykańskie miasta w czasie pandemii, https://www.geekweek.pl/news/2020-04-15/male-roboty-dostawcze-podbijaja-amerykanskie-miasta-w-czasie-pandemii-film/ (12.09.2021).

Gereffi, G., Fernandez-Stark, K. (2011). Global Value Chain Analysis: A Primer. Durham, North Carolina: Center of Globalization, Governance and Competitiveness, Duke University.

Gereffi, G., Humphrey, J., Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. Review of International Political Economy, 12(1).

Humphrey, J., Schmitz, H. (2001). Governance in Global Value Chains. Institute of Development Studies. https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2001.mp32003003.x

Kauf, S., Rutkowska-Laskowska, A. (2020). Cyfryzacja w usprawnianiu zarządzania łańcuchem dostaw. W: A. Rutkowska-Laskowska (red.), Cyfryzacja w zarządzaniu. Warszawa: CeDeWu.

Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Kotarbiński, T. (1968). Hasło dobrej roboty. Warszawa: Wiedza Powszechna.

KPMG (2020). Sklepy muszą zaoferować konsumentom nowe powody do zakupu w trybie offline, koncentrując się na cenie i wygodzie, https://home.kpmg/pl/pl/home/media/press-releases/2020/07/media-press-sklepy-musza-zaoferowac-konsumentom-nowe-powody-do-zakupu-w-trybie-offline-koncentrujac-sie-na-cenie-i-wygodzie.html (12.09.2021).

Kręt, P. (2020). E-Commerce w czasie pandemii COVID-19. Management and Quality — Zarzadząnie i Jakość, 2(3).

Petrobelli, C., Rabellotti, R. (2008). Innovation Systems and Global Value Chains. Paper presented in the IV Globelics Conference, Mexico City, 22–24 September 2008.

World Bank Group (2020). Poverty and shared prosperity 2020. Reversals of fortune, https://openknowledge.worldbank. org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf (12.09.2021).

Selwyn, B, Musiolek, B., Ijarja, A. (2019). Making a global poverty chain: export footwear production and gendered labor exploitation in Eastern and Central Europe. Review of International Political Economy, 27(2). https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1640124

Sun Zi (2011). Sztuka wojenna (nowe tłumaczenie). Ożarów Mazowiecki: Firma Księgarska Olesiejuk.

Szołtysek, J. (2015). Sieci społeczne w kształtowaniu decyzji logistyki społecznej. Logistyka, (3), 7–12.

Szołtysek, J., Twaróg, S. (2017). Logistyka Społeczna — dokonania, trendy, wyzwania. Doświadczenia Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W: K. Jędralska, W. Dyduch (red.) Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Taleb, N. (2020). Czarny Łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription