Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka Materiałowa i Logistyka Nr 10/2006

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2006
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:
W numerze:

Marek Barowicz

Oprogramowanie komputerowe w polskim prawie
Przez pojęcie oprogramowania ("software") rozumie się zespół programów komputerowych, umożliwiających użytkowanie sprzętu komputerowego ("hardware"). Na oprogramowanie składają się zapisane w określonym języku programowania algorytmy postępowania (zakodowane sekwencje instrukcji), ukierunkowane na realizację założonych czynności. Omawiając prawne aspekty korzystania z oprogramowania, autor kładzie w artykule szczególny nacisk na kwestie podatkowe.

Katarzyna Nowicka

Bariery dostępu do zagranicznych rynków dla producentów leków wytwarzanych w Polsce
Państwa importujące leki wyprodukowane w Polsce wpływają za pomocą instrumentów polityki ekonomicznej na czynniki decydujące o poziomie rentowności sprzedaży zagranicznych leków na ich rynkach. Celem niniejszego artykułu jest kwantyfikacja istotności czynników tworzących bariery dostępu do rynków państw importujących leki z Polski. Na podstawie przeprowadzonych badań autorka analizuje, jakie bariery ograniczają import leków z Polski na rynkach zagranicznych, które z nich są najbardziej uciążliwe, jaki jest ich charakter i jak wpłynęłaby na rozwój polskich fabryk ich eliminacja.

Grzegorz Chodak
Edyta Ropuszyńska-Surma

Wykorzystanie Internetu w aptekach
Celem tego artykułu jest określenie zakresu wykorzystania oraz ewentualnych przyczyn niekorzystania z Internetu w aptekach na Dolnym Śląsku. Aby przeanalizować to zagadnienie, przeprowadzono badania ankietowe w okresie od grudnia 2005 r. do 15 stycznia 2006 r. oraz wywiady z pracownikami aptek i firm tworzących oprogramowanie dla aptek. Dane statystyczne udostępniły również Wrocławska Izba Aptekarska i Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej we Wrocławiu.

Magdalena Dąbrowska-Mitek

Klasyfikacja i ocena dostawców na przykładzie Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych Odra SA
Logistyka zaopatrzenia jest obszarem, w którym można obniżyć koszty. W celu osiągnięcia przyjętych założeń kosztowych należy spojrzeć na zaopatrzenie nie tylko przez pryzmat własnej organizacji, ale również w kontekście globalnych powiązań i kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy dostawcami i odbiorcami. Na owe powiązania bezpośredni wpływ ma jakość procesu wyboru i oceny dostawców. Prawidłowa realizacja procesu kwalifikacji i oceny dostawców daje gwarancję wysokiej jakości dostarczanych materiałów i surowców, a jej systematyka dostarcza ważnych i bieżących informacji o rynku dostawców. W artykule autorka przedstawia proces kwalifikacji i oceny dostawców wdrożony i stosowany w Przedsiębiorstwie Wyrobów Cukierniczych Odra SA.

E-Biznes

Przemysław Piotrowski

Jak znaleźć podwykonawcę na e-rynku MFG.com
Na początku września 2006 r. ogłoszono, iż amerykańska giełda online MFG.com kupiła europejską witrynę SourcingParts.com. Na e-rynku, który obsłuży połączona firma, będzie działać ponad 100 tys. kupujących -- firm poszukujących podwykonawców, oraz sprzedających -- firm oferujących swoje usługi. W ostatnich 12 miesiącach na obu giełdach zawarto kontrakty na usługi przemysłowe o wartości ponad 5 miliardów dolarów. Szefowie MFG.com twierdzą, że dzięki współpracy online, którą organizuje ich firma, przedsiębiorstwa dostarczają konsumentom produkty taniej i szybciej. W efekcie wzrasta poziom zysków firm korzystających z e-rynku.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Ustawa o spółdzielni europejskiej
W kwietniowym numerze "Gospodarki Materiałowej i Logistyki" ukazał się artykuł na temat statutu spółdzielni europejskiej. Statut spółdzielni europejskiej (SCE) został ustalony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1435/2003 z 22 lipca 2003 r. (Dz. Urz. WE L 207 z 18 sierpnia 2003 r.). Rozporządzenie to weszło w życie 18 sierpnia 2006 r. Ustawa z 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz. U. nr 149, poz. 1077) reguluje powstanie, organizację i działalność spółdzielni europejskiej, nazywanej dalej SCE, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu oraz określa zasady zaangażowania pracowników spółdzielni europejskiej.

Edukacja ekonomiczna

Konferencje logistyczne -- jesień 2006
We wrześniu 2006 r. w Centrum Konferencyjnym Focus w Warszawie odbyły się dwie konferencje z cyklu "Firma sieciowa XXI wieku": "Outsourcing -- zarządzanie wartością firmy" oraz "ERP/BI -- portfel wdrożeń", zorganizowane przez zespół ABG Centrum Promocji Biznesu. Patronem medialnym obu konferencji była m.in. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka". W tym numerze zamieszczamy ponadto kalendarium imprez dla logistyków zaplanowanych na październik i listopad bieżącego roku.
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €