Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 11/2006

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Place publication: 2006 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:
W numerze:

Adam Zych

Problemy służb logistycznych firm drogowych
Dynamiczny rozwój budownictwa drogowego w Polsce, który generalnie należy oceniać pozytywnie, ma również mniej korzystną stronę. Mianowicie, coraz częstsze są dziś przypadki, że wiele firm drogowych ma poważne trudności z wykonaniem zadań przyjętych do realizacji. Chodzi tu zarówno o dotrzymanie zawartych w umowach terminów zakończenia poszczególnych obiektów, jak i o zapewnienie odpowiednich standardów jakościowych. Przyczyny tych zakłóceń są w poszczególnych firmach dość zróżnicowane, wiele wskazuje jednak na to, że w zdecydowanej większości przypadków są one spowodowane niewłaściwą organizacją pracy działających w firmach drogowych służb logistycznych. Korzystając z wieloletnich doświadczeń praktycznych związanych z pracą zarówno w wykonawstwie, jak i w administracji drogowej, autor przedstawia w artykule kilka uwag i refleksji dotyczących tej kwestii.

Anna Małkiewicz

Specyfika logistyki wielkich imprez sportowych
Imprezy sportowe opierają się na idei współzawodnictwa, która towarzyszy ludziom od starożytnych igrzysk olimpijskich. Przez kolejne wieki widowiska sportowe przybierały różne formy, aż w ostatnim stuleciu nastąpił dynamiczny rozwój imprez sportowych. Logistyka imprez sportowych nie odbiega zbyt daleko od codziennej działalności operatorów logistycznych i jest w dużej mierze związana z usługami spedycyjno-transportowymi. Mimo to należy wziąć pod uwagę wiele specyficznych uwarunkowań. Choć logistyka jest obecna przy organizacji prawie każdej imprezy sportowej, to jednak dopiero w przypadku większych imprez lub zawodów w dyscyplinach o specjalnych logistycznych wymaganiach, jak np. regaty żeglarskie czy zawody w jeździectwie, brak odpowiedniego zarządzania logistycznego może mieć poważne konsekwencje. Dlatego w artykule tym nawiązuje się głównie do imprez wielkiego formatu lub tych o bardziej skomplikowanej organizacji, gdzie logistyka odgrywa kluczową rolę.

Marcin Kotewicz

Strategia zakupowa i jej wpływ na zdobywanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo
Umiejętności w zakresie budowy strategii, a następnie ich wdrażania tworzą jedne z głównych źródeł przewagi konkurencyjnej wielu przedsiębiorstw o dojrzałym podejściu do zaopatrzenia. Strategia zakupowa opracowana zgodnie z metodyką opisaną w tym artykule jest nie tylko spójna z obraną metodą konkurowania, ale również aktywnie przyczynia się do jej wzbogacenia. Począwszy od dostarczania wyników analizy rynków zaopatrzenia na potrzeby decyzji o zakresie outsourcingu oraz wprowadzaniu nowych komponentów, poprzez uczestnictwo w określaniu specyfikacji nabywanych produktów, aż po dobór relacji kształtowanych z dostawcami, strategie zakupowe wpływają na możliwości konkurencyjne przedsiębiorstwa.

Marek Ciesielski

Zachowania strategiczne globalnych sieci dostaw
Sieci dostaw można postrzegać tylko jako zbiór sieci odnoszących się do jednego obszaru zarządzania (logistycznych, marketingowych, produkcyjnych czy finansowych) albo też traktować je dodatkowo jako zbiór procesów biznesowych (zarządzanie popytem, zarządzanie obsługą klienta itd.). W tym artykule przyjęto pierwsze podejście. Podjęto bowiem problem strategii globalnych sieci dostaw i problem zależności między globalnymi sieciami dostaw i ich strategiami a globalnymi sieciami logistycznymi. Może to przybliżyć zrozumienie zjawisk zawartych w tytule artykułu i procesów zachodzących w logistyce przedsiębiorstw globalnych.

E-Biznes

Oskar Henczel

PolLog 2006
W dniach 26-27 października po raz kolejny Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki (PSML) wraz z gazetą "Puls Biznesu" zorganizowało czwarte już Forum Polskich Menedżerów Logistyki PolLog 2006. Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem: "Najlepsze praktyki w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Cudowna broń współczesnego biznesu? - realia i mity".

Przemysław Piotrowski

Jak efektywnie zarządzać łańcuchem dostawProfesorowie Wharton School of The University of Pennsylvania oraz eksperci The Boston Consulting Group (BCG) przygotowali we wrześniu 2006 r. raport zatytułowany "Creating the Optimal Supply Chain", w którym omawiają cztery zagadnienia, na których powinni skupić swoją uwagę menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie łańcuchami dostaw.

Przegląd wydawnictw

Maria Wojciechowska

Wszystko o drewnie
Drewno jest surowcem powszechnie i wszechstronnie wykorzystywanym w gospodarce i towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Mimo ogromnego rozwoju techniki - jak podkreślają we wstępie autorki monografii pt. "Zużycie materiałów drzewnych w gospodarce" - drewno, a właściwie jego pochodne, nie straciło znaczenia w konkurencji z innymi surowcami i materiałami. Jest ono nadal cenionym surowcem, przy czym coraz większe są możliwości jego uszlachetniania i modyfikacji oraz zastosowania.

Magdalena Dudzik

Nowości na niemieckim rynku opakowań
Niemiecki rynek opakowań należy do największych na świecie. Co trzecia maszyna do produkcji opakowań pochodzi z Niemiec. Wartość światowego rynku opakowań i maszyn do ich produkcji szacuje się na ok. 400 mld EUR. Popyt ze strony branż: farmaceutycznej, spożywczej i kosmetycznej zapewnia także niemieckim producentom opakowań miejsca w światowej czołówce.
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €